Netværk

Netværk om bæredygtighed for attraktioner og oplevelser

Formålet med dette netværk er at skabe et forum for medlemmer inden for turisme, oplevelser og kulturerhverv, der arbejder praktisk med bæredygtighed. Netværket giver mulighed for videns- og erfaringsudveksling, som styrker medlemmernes daglige arbejde med bæredygtighed.

Formål

Formålet med DI’s netværk om bæredygtighed for attraktioner og oplevelser er at styrke de deltagende virksomheders arbejde med bæredygtighed gennem erfaringsudveksling, gensidig inspiration og ny viden.

Netværket drives som et forum, hvor deltagerne aktivt byder ind og deler konkrete erfaringer med bæredygtighed i det daglige arbejde. Det kan for eksempel være erfaringer med at optimere energiforbrug, reducere madspild og affald eller etablering af partnerskaber og strategisk håndtering af værdikæden.

Målgruppen for netværket er medarbejdere, der arbejder med bæredygtighed, for eksempel indkøbere, CSR-ansvarlige, bæredygtighedsspecialister, tekniske chefer, forretningsudviklere, ansvarlige for b2b-relationer, ansvarlige for møder og konferencer, kommunikationschefer og lignende.

Dagsordenen veksler fra gang til gang efter ønske fra medlemmerne, der mødes 3-4 gange årligt. Vi sætter bl.a. fokus på personaleforhold, medarbejderudvikling, forretningsudvikling og gældende lovgivningen på området. Der er også mulighed for at inddrage cases fra de enkelte medlemsvirksomheder. Desuden er netværket et fortroligt forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og dele viden med hinanden.

Praktisk information

Netværket er åbent for DI’s medlemmer inden for turisme, oplevelser og kulturerhverv. DI’s konsulenter på området faciliterer netværket, men medlemmerne af netværket tager aktiv del og kommer med input til temaer, talere m.m. Der vil som udgangspunkt være 3-4 arrangementer årligt.

Deltagelse i netværket er gratis, men ved særarrangementer – som fx en studietur – kan der blive tale om betaling ved deltagelse.

Morten Müller Larsen

Morten Müller Larsen

Chefkonsulent