17.03.22 DI Turisme, Kultur & Oplevelser Blog

Vi har momentum

Skal man pege på ét positivt aspekt ved coronapandemien, må det være det faktum, at turisme- og oplevelseserhvervet har fået langt mere opmærksomhed i medierne, blandt beslutningstagere og hos befolkningen end vanligt. Rammerne har været negative, ja, men ikke desto mindre er der nu skabt et momentum. Post corona er der mulighed for, at vi sammen kan definere turisme- og oplevelseserhvervets position på ny.

I slutningen af maj åbner Erhvervsstyrelsen for, at virksomheder kan indberette til slutafregningen af al kompensation udbetalt siden sommeren 2020. Det markerer en tro på, at vi forhåbentlig endegyldigt kan vinke farvel til coronakrisen. Derfor står vi nu med en ny mulighed. For ikke at glide ud af mediernes, beslutningstagernes og befolkningens bevågenhed, skal vi kende vores besøgstid. Vi skal handle nu for at sikre, at turisme- og oplevelseserhvervet får skabt en blivende position med ambitioner og opmærksomhed samt den anerkendelse, som erhvervet fortjener.

Mange kommer ofte til at overse den værdi, som erhvervet repræsenterer: Muligheden for at stoppe op og trykke på pauseknappen. Det at søge nye indtryk og oplevelser er afgørende for vores mentale helbred - en værdi, som ikke får mindre betydning i lyset af Sundhedsstyrelsens nye rapport ’Danskernes Sundhed’, der beretter om et ganske akut behov for mere fokus på trivsel og det mentale helbred – særligt blandt unge.

Nogle steder sidder man stadig fast i en opfattelse af, at turisme- og oplevelseserhvervet er noget med slush ice, højlydte arrangementer og folk, der går rundt på cykelstien og tager billeder. Det kan det også være. Men det er langt mere end det. Det er topprofessionelle virksomheder med millionomsætninger, der arbejder hårdt for at skabe varige indtryk hos gæsterne. Aftryk som er afgørende for landets samlede tiltrækningskraft. Turisme- og oplevelseserhvervet er mindst lige så væsentlig en del af dansk erhvervsliv som alle andre brancher. Og vi skaber værdi på langt flere parametre end ’blot’ ved opgørelse af kroner og ører og eksportandele.

I mange lokalsamfund er attraktioner og turisme helt vitale omdrejningspunkter. De skaber vækst og arbejdspladser og lokal sammenhængskraft. Den værdi skal vi være endnu bedre til at italesætte.

Erhvervet ansætter langt flere ufaglærte end alle andre brancher, og her er tale om mennesker, som måske ikke har let ved at finde job andre steder. Det er en kæmpe værdi, som let bliver overset. Mange danskere har deres første kontakt med arbejdsmarkedet i turisme- og oplevelseserhvervet. Her lærer de om service og dannelse, og hvordan man opfører sig på en arbejdsplads. Her har erhvervet en meget vigtig position.

Turisme- og oplevelseserhvervet er landets fineste visitkort. Vi er dem, som alle gæster – indenlandske som udenlandske – taler om, når de kommer hjem fra besøg. Vi er dem, der skaber Danmarks brand, og der er brug for at øge den brede forståelse for denne vigtige position. Det arbejder DI Turisme og Oplevelser ihærdigt på hver eneste dag.

Har I spørgsmål, indspark eller andet, er I som altid mere end velkomne til at tage fat i os.

De bedste hilsner,

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold