11.04.24 DI Turisme, Kultur & Oplevelser Blog

Erhvervsstøtte til turismen er en drømmeinvestering

Private og statslige investeringer over flere årtier har gjort turisme til en dansk erhvervsmæssig styrkeposition, der bidrager massivt til samfundsøkonomien. Én ting står i dag klart: De penge staten investerer i dansk turisme kommer mange gange igen.

Turisme er en god investering. Så simpelt kan det siges. Investeringerne sætter Danmark på verdenskortet i en grad, hvor indtægterne langt overstiger de penge, man poster i turismen – til gavn for hele Danmark. Men står det til udvalget under ledelse af Christian Frigast, der står bag en rapport med anbefalinger til regeringen om sanering af erhvervsstøtten, så skal knap en tredjedel af den årlige investering fra staten til turismen fjernes. Gennemfører man de reduktioner, bliver det ikke bare et tab for turismen, men for hele Danmarks rigdom.

For historien om Danmark som turistdestination er på én gang historien om både det åbenlyse og det fuldstændigt utippede. På den ene side er det åbenlyst at millioner af turister vælger Danmark. For hvor har vi dog meget at byde på, fra storbypuls til brede strande, fra øhav til vindblæste møder mellem have. Og utippet fordi; hvordan skulle et lille land som Danmark dog kunne gøre sig gældende på et internationalt marked af destinationer med enorm volumen, kæmpe markedsføringsbudgetter, historisk betinget infrastruktur og mange andre fordele?

Svaret er simpelt: Siden 60’erne har vi i Danmark arbejdet strategisk og stringent med udvikling af Danmark som destination - ikke mindst med afsæt i en klog prioritering fra statens side, der har gavnet erhvervets styrkelse i hele landet. Populært sagt, har staten foretaget en investering, der har givet pote, fordi de penge staten investerer i turismeerhvervet kommer 200 gange igen gennem skatteindtægter fra de mange milliarder som både danske og internationale turister ligger direkte i turismeerhvervet. Kigger vi et led længere ud i fødekæden er der yderligere målbare, positive effekter fra turismen i Danmark – for eksempel i form af turismens betydning for landets største lufthavn og dermed for en lufthavnsindustri med en samlet samfundsøkonomisk værdi i milliardklassen.

En helt grundlæggende forudsætning for erhvervet er synliggørelse af Danmark som turistdestination i udlandet, som netop løftes gennem statens investering i international markedsføring. Her er Danmark i tæt konkurrence med andre nordeuropæiske destinationer, hvor landene også investerer massivt i markedsføring. Den positive udvikling vi har set i turismen over de seneste år skyldes også den måde man har organiseret arbejdet på – herunder de tre såkaldte turismeudviklingsselskaber. Her taler vi om Dansk Storbyturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark. Alle tre områder – storby-, natur- og møde- og erhvervsturisme – har oplevet betydelig vækst, siden man i 2015 etablerede strukturen med de tre udviklingsselskaber.

Selskaberne har skabt en struktur med dedikerede kompetencecentre, der kan understøtte og koordinere på tværs af turismen og understøtte en bæredygtig udvikling. Den struktur er helt afgørende for at turismen trives i Danmark. Det er ikke bare med til at løfte de enkelte tilbud, men den tværgående koordinering afføder positive effekter i hele turismeerhvervets værdikæde.

For når flere lyst til at drage til Råbjerg Mile, så følger feriehusudlejning, restaurantbesøg og lignende med og bidrager til hele området omkring destinationen. For nogle købmænd i landdistrikterne er det forskellen på liv og død, om turisterne vender tilbage år efter år. Og når forretningsfolk rejser til kongresser i storbyerne, så følger et tårnhøjt forbrug på hoteller, catering og taxakørsel.

Den slags gode business cases kan det private erhvervsliv naturligvis godt få øje på. Så når et turismeprojekt får en tilkendegivelse om en investering fra det offentlige – primært lokalt – så følger det private med. Faktisk viser opgørelser, at der for hver investeret krone fra det offentlige i udviklingsselskaberne følger op til 4,5 kroner fra det private i medfinansiering. Det er et tydeligt udtryk for den værdi erhvervet kan se i organisationer, som bidrager konkret med alt fra kommerciel udvikling af dansk outdoorturisme, til tiltrækning af flyruter og krydstogtgæster eller internationale kongresser.

Det velfungerende system, der er bygget op omkring turismen, står lige nu og skal til eksamen, når Folketingets partier skal træffe beslutning om fremtidens erhvervsstøtte. Det er sundt at få vurderet, hvordan staten bruger pengene på erhvervsstøtte - ikke mindst i lyset af de gode intentioner om at finansiere både lavere generationsskiftebeskatning og forsknings- og udviklingsfradrag. Men fortsat udvikling og innovation er afgørende for dansk turisme, ikke mindst i en situation hvor Danmark står som en af de absolut dyreste destinationer i Europa. Det er nærmest umuligt for dansk turisme at konkurrere på pris, og derfor er innovation, strategisk tænkning samt synlighed og branding afgørende for, at dansk turisme kan udvikle sig og indfri de meget ambitiøse politiske 2030-mål, der er sat for erhvervet, både hvad angår bæredygtighed og vækst.

Turismeerhvervet syder og bobler af virkelyst, samarbejdsvilje, kreativ tænkning og godt gammeldags stærkt købmandskab. Og med statens fortsatte investering i erhvervet kan turismen fortsat levere himmelhøje afkast til staten, arbejdspladser til unge, ufaglærte og mange andre i hele landet for slet ikke at tale om et overflødighedshorn af oplevelser til både lokale og turister. Det er til gavn for hele samfundet.

Lars Bertolt Winther

Lars Bertolt Winther

Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3794
  • Mobil +45 5218 5925
  • E-mail labw@di.dk

Relateret indhold