06.06.17 AKT Nyheder

Læs hvornår medarbejderen ikke kan holde ferie pga. sygdom

Når I skal vurdere, om en medarbejder har ret til erstatningsferie, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på reglerne, alt efter om medarbejderen bliver syg før ferien begynder eller under ferien. Tidspunktet for medarbejderens meddelelse af sygdommen er afgørende, medmindre der er helt særlige omstændigheder.

Før ferien

Hvis medarbejderen er syg før, ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at påbegynde ferien og kan således opnå ret til erstatningsferie.

Under ferien

Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, opnår medarbejderen efter de første 5 sygedage under ferien ret til erstatningsferie. I de situationer, hvor medarbejderen ikke har optjent ret til 25 dages ferie, skal der være et forholdsmæssigt antal færre sygedage. Medarbejderen afholder udgifterne til lægelig dokumentation for, at medarbejderen er blevet syg under ferien.

Erstatningsferie afholdes på et senere tidspunkt i ferieåret.