23.03.18 AKT Nyheder

Nye faglige voldgift afgørelser

Inden for de seneste uger har vi haft to faglig voldgift forhandlinger på AKT’s område. AKT fik medhold i begge sager. Du kan læse et kort oprids af de mundtlige afgørelser herunder. Vi vender tilbage med en mere detaljeret omtale af afgørelserne, når vi har modtaget de skriftlige tilkendegivelser fra opmanden.

Udbuddet er afgørende for pauseregler

Sagen handlede om, hvornår en arbejdsgiver skal aflønne efter bybuspausereglerne i Landsoverenskomsten. Opmanden gav til kende, at pausereglerne for bybusser alene gælder, når kørslen ved udbuddet er karakteriseret som bybuskørsel. Det var derfor ikke bybuskørsel i den konkrete sag, selvom der var kommet mere kørsel i byzonen på den konkrete rute. Dog skal en arbejdsgiver alligevel følge bybusreglerne, hvis en rute bliver ændret med det formål at omgå pausereglerne.

Pausen starter ved bussen

Sagen handlede om, hvornår chaufførernes pause starter og slutter. 3F mente, at pausen først starter, når chaufføren er nået frem til pauselokalet. AKT/DI mente, at pausen starter, når chaufføren forlader bussen og slutter, når arbejdet genoptages. Opmanden gav til kende, at pausen starter, når chaufføren forlader bussen, og slutter, når arbejdet genoptages. Den tid, der tager at gå til og fra et evt. pauselokale, er derfor ikke arbejdstid.