12.02.19 AKT Nyheder

Ny afgørelse fra Afskedigelsesnævnet – bortvisning på grund af manko var berettiget

Det var berettiget, at en AKT-virksomhed bortviste en buschauffør i forbindelse med, at der blev konstateret en manko i medarbejderens taskebeholdning.

Pengene stemte ikke

En virksomheden foretog en kontrol af kontantbeholdningen hos en buschauffør. Det blev konstateret, at der var en manko i taskebeholdningen på over 800 kr. Medarbejderen begrundede mankoen med, at pengene var i lommerne på et par arbejdsbukser, som han havde haft på dagen før, og som var på medarbejderens bopæl.

Afviste at køre hjem efter pengene

Medarbejderens chef tilbød at tage med medarbejderen hjem og hente pengene, hvilket medarbejderen imidlertid afslog, da han oplyste, at han boede på en midlertidig bopæl, hvortil kun hans kæreste havde nøgle. Medarbejderen ringede efterfølgende til sin kæreste, som derefter kom med nogle penge.

Personalepolitikken var klar

Af virksomhedens personalepolitik fremgik det, at de udleverede penge skulle opbevares forsvarligt, samt at de til enhver tid skulle være intakte, og at virksomheden ville betragte det som grov misligholdelse, såfremt midlerne ikke var intakte. Det samme fremgik også af medarbejderens ansættelsesbevis.

Fagforeningen rejste sagen

Som følge af den konstaterede manko ved taskekontrollen og medarbejderens forklaring herpå blev medarbejderen bortvist. Medarbejderens fagforening rejste herefter sag, hvor de bl.a. gjorde gældende, at medarbejderen skulle genansættes eller have en godtgørelse.

Bortvisning var berettiget

Dommeren fandt, at medarbejderen klart havde overtrådt virksomhedens instruks om at opbevare de betroede penge forsvarligt, og at det under disse omstændigheder måtte være medarbejderen, som skulle bevise, at pengene hele tiden havde været intakte. Som følge af bl.a. medarbejderens særlige forklaring om, at han ikke havde mulighed for at hente pengene sammen med sin chef, var det dommerens vurdering, at medarbejderen ikke havde løftet denne bevisbyrde, hvorfor virksomheden blev frifundet.

DI førte sagen for virksomheden

Uregelmæssigheder i forhold til håndtering af arbejdsgivers midler eller tyveri fra arbejdsgiveren er nogen af de typesituationer, hvor bortvisning ofte vil være berettiget. Det vil dog altid afhænge af en konkret vurdering, om bortvisningen er berettiget. Vi anbefaler, at I kontakter sekretariatet, inden I skrider til bortvisning af en medarbejder.