22.02.20 AKT Nyheder

OK2020 på AKT-området

3F Transport og DI er i går nået til enighed om en 3-årig aftale på Fællesoverenskomsten. 3F Transport og AKT/DI har gennem længere tid drøftet buschaufførernes arbejdsvilkår med særlig fokus på pauser og velfærdsforanstaltninger og disse drøftelser er fortsat sideløbende med forhandlingerne på Fællesoverenskomsten.

På AKT-området er parterne blevet enige om to delaftaler, der vedrører velfærdsforanstaltninger og pauser. Disse to aftaler træder kun i kraft, såfremt der indgås en samlet aftale om fornyelse af AKT-overenskomsten.

Vi forhandler om en samlet aftale om fornyelse af AKT-overenskomsten med 3F Transport i den kommende uge og vil orientere om indholdet i en eventuel aftale, så snart den er på plads.

Relateret indhold