Foto: Colourbox

29.05.20 AKT Nyheder

Aftaler på AKT forlænges til 31. juli 2020

Den 16. marts indgik DI/AKT og 3F en aftale, som gjorde det muligt frem til den 13. april 2020 at hjemsende medarbejdere uden løn, når der ikke er arbejde at udføre på grund af den aktuelle coronakrise. Aftalen er siden blevet forlænget ad flere omgange, og nu er aftalen yderligere forlænget, så den foreløbig gælder til og med den 31. juli 2020.

Samtidig er Aftale om arbejdstilrettelæggelse og aflønning ved driftsnedskæringer blevet forlænget til den 31. juli 2020. Vær opmærksom på, at aftalen retter sig mod den situation, hvor der indføres eller fortsat er driftsnedskæringer eller omlægninger som følge af COVID-19.

Hjemsendelsesaftale gældende til 31. juli

Aftale om arbejdstilrettelæggelse og aflønning ved driftsnedskæringer gældende til 31. juli 2020

Aftale om arbejdstilrettelæggelse og aflønning ved driftsnedskæringer gældende til 13. april 2020