Foto: Dansk Industri
15.05.23 AKT Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKT 2023 med endelig dagsorden

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik den 23. maj 2023. Se den endelige dagsorden, og hent årsrapport 2022 og årsberetning 2022-2023.

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Tirsdag den 23. maj 2023, kl. 11.00
på Gl. Vindinge
Gl. Vindingevej 17A
5800 Nyborg

med følgende endelige dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag, jf. vedtægterne § 13, stk. 3
 6. Valg af bestyrelse (Peter Lanng Nielsen og Torben Hansen er på valg og modtager genvalg. Tim Valbøll er udtrådt af bestyrelsen i perioden. Annelise Arboe Sommer opstiller til bestyrelsen.)
 7. Valg af formand (Ib Gregers Boers er på valg og modtager genvalg)
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 18
 9. Eventuelt

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum. Intet medlem kan have mere end 75 stemmer. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 5 fuldmagter.

Revideret regnskab og beretning

AKT Årsrapport 2022

AKT Årsberetning 2022-2023

Tilmelding til generalforsamling, frokost og medlemsmøde

Generalforsamlingen begynder kl. 11.00. AKT vil sammen med ATV være vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Efter frokosten fra kl. 13.00 – kl. 15.00 afholder AKT medlemsmøde om overenskomstfornyelsen. Medlemsmødet retter sig også mod praktikere, der følger AKT-overenskomsten i sin hverdag. Der vil blive afholdt et tilsvarende medlemsarrangement i København den 24. maj kl. 9.30-11.30.

Tilmelding til generalforsamling, frokost og medlemsmøde bedes af hensyn til det praktiske arrangement venligst ske senest 19. maj 2023 til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk.

København, den 15. maj 2023

Med venlig hilsen

Ib Gregers Boers
Formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKT 2023 m. endelig dagsorden

Hent
Maria Wejendorp

Maria Wejendorp

Teamleder

 • Direkte +45 3377 3415
 • Mobil +45 6140 0300
 • E-mail mawe@di.dk