Foto: Colourbox
07.03.24 AKT Nyheder

Aftale om tillæg til buschauffør, der kører fjernrute

DI/AKT og 3F Transport har indgået en aftale om, hvornår der skal betales tillæg til en buschauffør, der kører fjernrute.

Overenskomstparterne har drøftet forståelsen af flernruteaftalen, der er optaget som bilag 28 til Lands- og Tillægsoverenskomst for rutebilkørsel, og er blevet enige om at præcisere, hvornår der ikke skal betales et
fast tillæg for fjernrute, jf. punkt 7 i fjernruteaftalen.

Parterne er enige om, at der alene skal betales tillæg efter fjernruteaftalen, når chaufføren kører fjernrute,
herunder at der ikke betales tillæg efter fjernruteaftalen i følgende tilfælde:

a. Ved tomkørsel til første stoppested på fjernrute, dvs. inden fjernruten begynder
b. Ved tomkørsel fra sidste stoppested på fjernrute, dvs. efter Qernruten er afsluttet
c. Ved klargøring, vask, rengøring, tankning af bus mv. før første stoppested på fjernrute
d. Ved klargøring, vask, rengøring, tankning af bus mv. efter sidste stoppested på fjernrute
e. Ved spisepauser, jf. § 2, stk. 5, i Turistoverenskomsten (ATV)

Protokollat om betaling af tillæg efter aftale om fjernrute

Hent