Foto: Colourbox
06.12.23 ATV Nyheder

Incitamentsordningen – Hvilke incitamenter ligger i incitamentsordningen

Der blev ved OK2020 aftalt en mulighed for øget fleksibilitet på Turistoverenskomsten ved ansættelse af chauffører på et fast antal timer på 25 eller 37 timer om ugen.

Ret til fravigelse af reglen om halvtimes afregning

Hvis chaufføren ikke har garanterede timer, en såkaldt 0-timers kontrakt, eller chaufføren er garanteret mindre end 25 timer om ugen, skal der afregnes pr. 30 minutter, jf. Turistoverenskomsten § 18, stk. 1.

Hvis chaufføren garanteres mindst 25 timer om ugen, men mindre end 37 timer om ugen, kan der afregnes pr. 15 minutter, i stedet for pr. 30 minutter, jf. Turistoverenskomsten § 18, stk. 1 og bilag 26.

Hvis chaufføren garanteres 37 timer om ugen, kan der afregnes pr. 5 minutter, i stedet for pr. 30 minutter, jf. Turistoverenskomsten § 18, stk. 1 og bilag 26.

Ret til fravigelse af de garanterede timer 10 eller 12 uger om året

For at tilgodese branchens særlige driftsmæssige behov er der mulighed for fravige det garanterede timetal på mindst 25 eller 37 timer for op til henholdsvis 10 eller 12 uger (inklusiv chaufførens egen ferie) i kalenderåret, eksempelvis ved skoleferier eller sæsonudsving med et mindre kørselsbehov.

Hvis chaufføren garanteres mindst 25 timer om ugen, men mindre end 37 timer om ugen, kan det garanterede timetal kan fraviges i 10 uger i kalenderåret inklusiv chaufførens egen ferie.

Hvis arbejdsgiver garanterer mindst 37 timer om ugen, kan det garanterede timeantal fraviges 12 uger i kalenderåret inklusiv chaufførens egen ferie.

Det er kun chaufførens ferie, der indgår ved anvendelse af de 10 eller 12 uger, hvor der efter incitamentsordningen kan ske fravigelse af de garanterede timer, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 samt bilag 26.

Søgnehelligdage

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Eksempelvis falder den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024 en mandag eller en tirsdag, og derfor er disse helligdage søgnehelligdage.

Hvis du garanterer en chauffør mindst 25 timer om ugen, skal der ske forholdsmæssig reduktion af den aftalte arbejdstid den pågældende uge, hvis chaufføren ikke arbejder på en søgnehelligdag, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6, jf. bilag 26. Såfremt chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der betales fuld løn samt SH-godtgørelse, jf. Turistoverenskomsten § 20.

Det er kun chaufførens ferie - ikke søgnehelligdage - der indgår ved anvendelse af de 10 eller 12 uger, hvor der efter incitamentsordningen kan ske fravigelse af de garanterede timer, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 samt bilag 26. Det er beror på en fejl i redigeringen, at der i Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 fremgår, at de uger, hvor de garanterede timer kan fraviges, omfatter søgnehelligdage.

Chaufføren får for en søgnehelligdag udbetalt et beløb fra SH-konto svarende til 7 normaltimer, så chaufføren som udgangspunkt ikke oplever en lønnedgang, jf. Turistoverenskomsten § 20, stk. 4. Der kan dog aldrig udbetales større beløb end der indestår på SH-konto.

Feriefridage

Hvis du garanterer en chauffør mindst 25 timer om ugen, skal der ske forholdsmæssig reduktion af den aftalte arbejdstid den pågældende uge, hvis chaufføren har en feriefridag, jf. bilag 26 i Turistoverenskomsten.

Chaufføren får for en feriefridag á 7,4 timer udbetalt en fast sats på 750 kr. fra frihedskonto, jf. Turistoverenskomsten § 3, stk. 6.

Det er kun chaufførens ferie - ikke feriefridage - der indgår ved anvendelse af de 10 eller 12 uger, hvor der efter incitamentsordningen kan ske fravigelse af de garanterede timer, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 samt bilag 26.