Foto: Colourbox
06.12.23 ATV Nyheder

Incitamentsordningen – Reducering af den ugentlige garanterede arbejdstid

Hvis du garanterer chaufføren mindst 25 timer om ugen, reduceres den aftalte arbejdstid for-holdsmæssigt i lønningsuger, hvor der falder en søgnehelligdag eller en feriefridag.

Søgnehelligdage

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Eksempelvis falder den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024 en mandag eller en tirsdag, og derfor er disse helligdage søgnehelligdage.

Incitamentsordningen – mindst 25 garanterede timer om ugen

Hvis du garanterer en chauffør mindst 25 timer om ugen, skal der ske forholdsmæssig reduktion af den aftalte arbejdstid den pågældende uge, hvis chaufføren ikke arbejder på en søgnehelligdag, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6, jf. bilag 26, eller har en feriefridag. Såfremt chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der betales fuld løn samt SH-godtgørelse, jf. Turistoverenskomsten § 20.

Overenskomstparterne er enige om, at det alene er chaufførens ferie – ikke søgnehelligdage og feriefridage - der indgår ved anvendelse af henholdsvis 10 eller 12 uger, hvor der efter incitamentsordningen kan ske fravigelse af de garanterede timer, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 samt bilag 26. Det er beror på en fejl i redigeringen, at der i Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 fremgår, at de uger, hvor de garanterede timer kan fraviges, omfatter søgnehelligdage.

Chaufføren får for en feriefridag udbetalt 750 kr. fra frihedskontoen, jf. Turistoverenskomsten § 3, stk. 6, og for en søgnehelligdag udbetales et beløb fra SH-konto svarende til 7 normaltimer, jf. Turistoverenskomsten § 20, stk. 4.

Skrevet af:

Marie Clemmesen