Foto: Getty Images
06.12.23 ATV Nyheder

Jul og nytår 2023 – ATV Turistoverenskomsten

Få styr på, hvilke regler der gælder for frihed og betaling i jule- og nytårsperioden på ATV Turist-overenskomsten.

Juleaftensdag og Nytårsaftensdag

Ugelønnede og månedslønnede

Den 24. og 31. december 2023 er hele fridage med fuld løn. Ved arbejde den 24. og 31. december 2023 betales der overarbejdstillæg med højeste sats på 99,73 kr./t for alle timerne, jf. Turistoverenskomstens § 3, stk. 5.

Timelønnede

Der betales ikke løn, hvis medarbejderen ikke arbejder den 24. og 31. december 2023. Ved arbejde den 24. og 31. december 2023 betales overarbejdstillæg med højeste sats på 99,73 kr./t for alle timerne, jf. Turistoverenskomstens § 3, stk. 5.

25. og 26. december 2023 samt 1. januar 2024

I år falder den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024 på mandage og tirsdag, og derfor er disse helligdage i år søgnehelligdage, jf. Turistoverenskomstens § 20.

For uge- og månedslønnede samt timelønnede chauffører gælder, at chaufføren for hver søgnehelligdag får udbetalt et beløb fra SH-konto svarende til 7 normaltimer. Bemærk at SH-godtgørelse for 1. januar 2024 regnes med ved opgørelsen af SH-konto pr. 31. december 2023, jf. Turistoverenskomstens § 20, stk. 5. Det betyder, at I skal lade et beløb svarende til 7 normaltimer indestå på SH-konto ved opgørelse og udbetaling ved kalenderårets udløb, så der er penge på SH-konto til, at chaufføren kan få udbetalt SH-godtgørelse for den 1. januar 2024. Der kan aldrig udbetales større beløb end der indestår på SH-konto.

Uge- og månedslønnede med mindre end 25 garanterede timer om ugen

I de uger, hvor søgnehelligdagene den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024 falder, betales der som udgangspunkt fuld løn samt SH-godtgørelse, jf. dog nedenfor. Chaufførerne har ret til at arbejde den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024, hvis dagene falder på chaufførens sædvanlige arbejdsdage.

Såfremt chaufføren ikke udfører sit sædvanlige arbejde den 25. og 26. december 2023 eller den 1. januar 2024 - og ikke ønsker at udføre andet af dig pålagt arbejde, eksempelvis rutebuskørsel eller forfaldende arbejde - afkortes lønnen med en dagløn pr. dag i forhold til chaufførens normale arbejdsuge, eksempelvis med en femtedel ugeløn ved en 5-dages arbejdsuge. Chaufføren får i stedet udbetalt et beløb fra SH-konto og oplever ikke en lønnedgang. Såfremt det er dig, der giver chaufføren fri - fordi du ikke har andet arbejde til chaufføren - har chaufføren ret til fuld løn og der skal ikke ske afkortning af løn, ligesom chaufføren også skal have udbetaling fra SH-konto.

Chauffører med mindst 25 garanterede timer om ugen (incitamentsordningen)

Hvis chaufføren ikke arbejder den 25. og 26. december 2023 eller den 1. januar 2024, skal det aftalte timeantal reduceres forholdsmæssigt den pågældende lønningsuge, eksempelvis med en femtedel ugeløn pr. søgnehelligdag, der ikke arbejdes, ved en 5-dages arbejdsuge, jf. bilag 26 i Turistoverenskomsten.

Generelt gælder, at hvis chaufføren ikke arbejder på en søgnehelligdag, skal der ske forholdsmæssig reduktion af den aftalte arbejdstid i de uger, hvor der falder søgnehelligdage, ligesom søgnehelligdage ikke indgår ved anvendelse af de 10/12 uger, hvor der efter incitamentsordningen kan ske fravigelse af de garanterede timer, jf. Turistoverenskomsten § 2, stk. 6 samt bilag 26. Chaufføren får i stedet udbetalt et beløb fra SH-konto svarende til 7 normaltimer og oplever ikke en lønnedgang.

Hvis chaufføren arbejder den 25. og 26. december 2023 eller den 1. januar 2024 skal der betales fuld løn samt SH-godtgørelse, jf. Turistoverenskomsten § 20.

Timelønnede med mindre end 25 garanterede timer om ugen

Ved arbejde den 25. og 26. december 2023 eller den 1. januar 2024, betales der ud over SH-godtgørelse normal løn for de præsterede timer.