Foto: Dansk Industri
13.04.23 ATV Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i ATV

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV, tirsdag den 23. maj 2023.

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV

Tirsdag den 23. maj 2023, kl. 10.00
på GL. Vindinge, Gl. Vindingevej 17 A
5800 Nyborg

med følgende

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Kontingent
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Det reviderede regnskab medsendes via ATV´s nyhedsmail inden generalforsamlingen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 12. maj 2023. Forslag kan sendes til sekretariatsansvarlig Kirsten Bork på mail kibo@di.dk

Medlemmer af ATV, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal senest fredag den 12. maj 2023 fremsende ønske herom til sekretariatsansvarlig Kirsten Bork på mail kibo@di.dk

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum. Intet medlem kan have mere end 50 stemmer. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 1 fuldmagt.

Tilmelding til generalforsamling og frokost

Generalforsamlingen begynder kl. 10.00. ATV vil sammen med AKT være vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling og frokost bedes af hensyn til det praktiske arrangement venligst ske senest fredag den 12. maj 2023 til sekretariatsansvarlig Kirsten Bork på mail kibo@di.dk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ATV 2023

Hent