01.09.23 ATV Nyheder

OK2023 - ATV-Turistoverenskomsten er færdigredigeret og trykt

Overenskomstparterne har færdigredigeret ATV-Turistoverenskomsten. Du kan hente Turistoverenskomsten 2023-2025 i elektronisk form og bestille jeres trykte eksemplarer på nedenstående link.