12.02.24 ATV Nyheder

Opkrævning til uddannelsesfonde i uge 8

ATV’s medlemsvirksomheder modtager i uge 8 en opkrævning til HTSK-fonden og HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond. Opkrævningen vedrører 2. halvår 2023. Sidste frist for indbetaling er den 14. marts. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt.

PensionDanmark opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden.

Ved OK2023 blev det aftalt mellem parterne at hæve bidraget til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond med 10 øre, så der fremover opkræves 45 øre pr. arbejdstime omregnet til 742,50 kr. pr. medarbejder årligt for ATV’s medlemsvirksomheder. Stigningen på de 10 øre for perioden 1. april – 30. juni blev dog ikke medtaget ved seneste opkrævning i august 2023. I forbindelse med februar opkrævningen 2024 tages der højde for dette ved at hæve bidraget til 825,00 kr. pr. medarbejder årligt (412,5 kr. halvårligt). Ved opkrævningen til august vil bidraget igen være på 742,50 kr. pr. medarbejder årligt.

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 1. halvår 2024 vil blive sendt ud i august 2024.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS, om at der er post i e-Boks.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk

Fondene, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra voksenuddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet. 

Læs evt. mere på pension.dk/efteruddannelse.

Relateret indhold