14.03.24 ATV Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2024 med endelig dagsorden

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV. Se den endelige dagsorden og hent årsrapporten for 2023.

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV.

Fredag den 22. marts 2024, kl. 10.00
på Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125,
7100 Vejle

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Kontingent
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum.

Intet medlem kan have mere end 50 stemmer.

 Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 1 fuldmagt.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling 2024 med endelig dagsorden

Årsrapport 2023

Fuldmagt