Fotokredit: FreePik.com

29.11.23 DI Bilbranchen Nyheder

Webinar: Få styr på din fusion

Nøglemedarbejdere fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på dette webinar sætte branchen helt ind i reglerne omkring fusionskontrollen, ligesom medlemmerne kan sende anonyme spørgsmål retur.

Konsolideringer, opkøb og fusioner præger i stigende grad udviklingen af det danske forhandlernetværk, og ifølge DI Bilbranchens egen medlemsundersøgelse, vil udviklingen forsætte og stige i hastighed i de kommende år.

Dette vil helt automatisk også medføre, at flere forhandlere og importører i fremtiden skal igennem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol og have en løbende dialog med konkurrencemyndigheden i løbet af processen. For at forberede bilvirksomheder til processen for fusionskontrol finder DI Bilbranchen det afgørende, at medlemmerne har indsigt i reglerne bag kontrollen, ligesom myndighederne forstår branchen.

Derfor har DI Bilbranchen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammensat et webinar, hvor medlemmer af DI Bilbranchen får mulighed for at komme i kontakt med helt centrale medarbejdere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der til dagligt netop sidder med fusionsområdet.

På webinaret gennemgås både, hvad fusionskontrollen indebærer, og der gives et indblik i processen og betingelserne bag kontrollen. Derudover orienteres der om hvilke data, der typisk efterspørges, og hvorledes man bør supplere sin anmeldelse med henvisning til praksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer også forbi en række emner, så medlemmer, der skal igennem fusionsprocessen i fremtiden, selv kan bidrage til, at processen forløber mest mulig gnidningsfrit for alle.

På webinaret deltager:

 • Karoline H. Thomsen, seniorchefkonsulent, DI Bilbranchen
 • Anders Strange Vest, souschef, Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport
 • Hans-Christian Skovby Jørgensen, fuldmægtig, Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport
 • Andreas Kusk, fuldmægtig, Fusionsenheden
 • Sarah Ann Mønsted, chefkonsulent, Fusionsenheden

Dagsordenen for webinaret er:

 • Velkomst v/ Karoline H. Thomsen, DI Bilbranchen
 • Fusionsanmeldelse- og proces i praksis, KFST
 • Fusionskontrol og autobranchen, KFST
 • Dataindsamling i anmeldelsesprocessen, KFST
 • Tips og tricks til en god proces, KFST
 • Spørgsmål fra deltagerne
 • Afrunding v/ Karoline H. Thomsen, DI Bilbranchen

Da DI Bilbranchen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bevidste om, at emnet er følsomt, har vi sørget for, at deltagerne på webinaret kan stille spørgsmål til oplægsholderne helt anonymt. 

PRATISK INFO

Webinaret afholdes torsdag den 14. december 2023, kl. 09:30-11:00.

Du tilmelder dig her.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold