FreePik.com
27.02.24 DI Bilbranchen Nyheder

Kontantreglen skærpes: Maks. 15.000 kroner fra marts 2024

Endnu et skridt på vejen mod afskaffelse af kontantreglen glæder DI Bilbranchen.

I forbindelse med indkaldelsen af 1.000 kr.-sedlerne forventes det, at kriminelle aktører med kontantbeholdninger vil forsøge at få de indkaldte pengesedler omsat til bl.a. varer med høj og varig værdi, før sedlerne ophører med at være gyldige som betalingsmiddel pr. 1. juni 2025. Alle erhvervsdrivende, der modtager kontanter, må derfor i en periode forventes at være ekstraordinært eksponerede for en forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge.

For at modvirke denne risiko er der vedtaget et lovforslag, hvorefter det eksisterende kontantforbud i hvidvaskloven nedsættes fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Formålet er bl.a. at mindske risikoen for, at sedler, der hidrører fra kriminalitet, omsættes i detailhandlen og hos andre erhvervsdrivende, der tager imod kontantbetalinger, i perioden frem til og med 31. maj 2025, hvor 1.000- kronesedlen ophører som gyldigt betalingsmiddel.

Generelt arbejder DI Bilbranchen og DI for en afskaffelse af pligten til at modtage kontanter i det hele taget. DI støtter, at kontantreglen afskaffes for betalere, der ikke er forbrugere, og at B2B-butikker frit skal kunne vælge, hvorvidt de vil tage imod kontanter, uanset om den enkelte transaktion hidrører fra en forbruger.

DI mener, at anbefalingen fra Erhvervslivets EU- og Regelforum skal følges fuldstændigt, således at B2B-butikker helt kan undtages kontantreglen i alle typer af betalingstransaktioner. Kontantreglen skal derfor justeres yderligere således, at butikker, der primært henvender sig til det professionelle marked (B2B-handel), og hvor mere end 75 pct. af butikkens omsætning stammer fra salg mellem virksomheder, samt hvor butikkens primære markedsføring er rettet mod erhvervsdrivende, undtages fra kontantreglen helt.

Dette er dels begrundet i det betydelige ressourceforbrug, der er forbundet med en håndtering af kontanter, men ligeledes den begrænsede merværdi, som det skaber for virksomhederne, den øgede utryghed og risiko for røveri og hvidvask, som modtagelsen af kontanter medfører.

Nedsættelsen af kontantreglen træder i kraft pr. 1. marts 2024.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold