Skatteministeriet
09.04.24 DI Bilbranchen Nyheder

Skatteministeren fik sparket dæk og kvitterede for branchens forslag

Mandag den 8. april var skatteminister Jeppe Bruus på besøg hos Andersen Biler i Gladsaxe, hvor ministeren ved selvsyn fik øget forståelse for branchens omkostninger i forbindelse med den grønne omstilling.

Skatteminister Jeppe Bruus tog mandag den 8. april tid ud af sit travle program og lagde vejen forbi Andersen Biler i Gladsaxe. Besøget var kommet i stand efter et godt samarbejde mellem Dansk Metal og DI Bilbranchen.

Ministerens besøg blev indledt med en rundvisning af medejer af Andersen Biler, Martin Frykmann, og tillidsrepræsentant og medlem af Dansk Metal, Frederik La Cour. På rundvisningen kunne skatteministeren med selvsyn konstatere, at elektrificeringen og den grønne omstilling af bilindustrien på mange parametre er en omkostningstung udvikling for forhandlerne.

Foruden de investeringer, som Andersen Biler har lagt i energirenoveringer af deres filialer, har det stigende salg af elbiler medført stigende omkostninger - f.eks. i forbindelse med klargøringen og leveringen af elbiler samt investeringer i ladestandere.

Foto: Skatteministeriet

Derfor var der efter rundvisningen et møde,  hvor også erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, Emil Drevsfeldt Nielsen, kontorchef i Skatteministeriet, Kathrine Waage, og DI Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen, deltog. På mødet var der to konkrete forslag på bilområdet, som Dansk Metal og DI Bilbranchen ønskede at drøfte med ministeren.

Ministeren var åben over for branchens forslag og kvitterede for dem, ligesom han gav tilsagn om at tage forslagene med videre i sit arbejde. 

Foto: Skatteministeriet

Det første forslag går på, at den nuværende sikkerhedsstillelse for registreringsafgift skal være mere data- og risikobaseret. Dette vil for hovedparten af de danske forhandlere kunne frigøre mange nye midler, som kan bruges til yderligere investeringer i eksempelvis grøn omstilling – solceller, varmestyring, ladestandere mm.

Det andet forslag går på, at det beløb, der holdes udenfor registreringsafgift, for klargøring og levering af biler, bør løftes for elbiler, da forhandlerne her har højere omkostninger end ved konventionelle biler.

Ministeren var åben over for branchens forslag og kvitterede for dem, ligesom han gav tilsagn om at tage forslagene med videre i sit arbejde. 

- Ministeren skal have stor tak for at tage sig tid til at prioritere besøget. Vi kan til daglig forsøge at være nok så dygtige i vores dialog med politikere og embedsmænd, men det giver bare en helt anden og virkelighedsnær forståelse af problemerne, når vi kan sætte beslutningstagerne direkte sammen  med medlemmerne. Nu skal vi følge op på de positive tilkendegivelser"

, udtaler DI Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold