Kindel Media
05.04.24 DI Bilbranchen Nyheder

Opsigelse af ladeabonnement

Sager om ladeabonnementer dukker op i ankenævnet.

Ankenævnet behandlede i 2023 en række stort set ensartede sager. Sagerne gik ud på, at ejere af el-biler indgik aftale med den pågældende ladeoperatør om at få opsat en ladeboks på deres adresse og modtage strøm til bilerne fra virksomheden.

I forbindelse med opsætning af ladeboksen, betalte kunderne også ladeoperatøren for at sætte en standardinstallation op på adressen. Installationen angik ikke nedgravning af kabler, og ladeoperatøren beskrev det som: ”arbejde udført af en autoriseret elektriker, opsætning af relæ, materialer, arbejdstid og kørsel”. Installationen kunne også bruges til andre ladebokse end virksomhedens egne og samlet skulle forbrugerne i de fleste tilfælde betale ladeoperatøren 7.500 kr. for installation og opsætning af ladeboks.

I ladeoperatørens betingelser for at opsætte ladebokse fremgik det, at ladeoperatøren kunne opsige  pladningsaftalen med 6 måneders varsel.

Som en følge af krigen i Ukraine steg energipriserne voldsomt. Det førte til, at ladeoperatøren opsagde sine aftaler i efteråret 2022 med virkning 6 måneder senere. Kunderne blev tilbudt at tegne et nyt og dyrere abonnement, men fik oplyst at de kunne benytte installationen til ladebokse fra andre leverandører, hvis de ønskede dette.

Klagerne var utilfredse med at have betalt 7.500 kr. for installation og boks og mente, at selve installationen højst kunne have kostet et par tusinde kr., mens resten var ladeoperatørens fortjeneste. Nævnet gav adeoperatøren medhold i, at det var uforudsigeligt, at energipriserne steg, og at det ikke var i strid med aftaleloven at indgå aftaler med et opsigelsesvarsel og så under hensyn til uforudsete begivenheder bringe det i anvendelse.

I en enkelt sag blev resultatet et andet. Her var sagen, at ladeopreatøren indgik aftalen med forbrugeren blot 12 dage før, aftalen blev opsagt. Her sagde nævnet, at ladeoperatøren ved at indgå en opladningsaftale på et tidspunkt, hvor de godt vidste, at den ville blive opsagt i nær fremtid, havde handlet i strid med redelig handlemåde og derfor bestemte nævnet, at forbrugeren ikke skulle betale for ladeoperatørens arbejde.

Alle afgørelser var enstemmige, og ingen af sagerne blev indbragt for domstolene.

Kilde: Årsberetning for Ankenævn for biler 2023.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold