Fotokredit: Colourbox

10.02.23 DI Bilbranchen Nyheder

Regeringen indgår bred aftale om inflationshjælp

Ny politisk aftale sikrer inflationshjælp til de hårdest ramte af de høje priser. Virksomheder får udskudt sommerens A-skat og AM-bidrag med tre til seks måneder.

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige blevet enige om at afsætte i alt 2,4 mia. kr. til ny inflationshjælp til nogle af dem, som er hårdt ramt af de høje priser.

Mange virksomheder kan være presset på deres likviditet som følge af højere energiudgifter. Derfor er aftalepartierne enige om at udskyde betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag for alle virksomheder.

Konkret udskydes betalinger af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 for alle virksomheder med hhv. 3½ og 6 måneder. En udskydelse af A-skatte- og AM-bidragsindbetalinger i juli og august 2023 med hhv. 3½ og 6 måneder skønnes at indebære, at der udskydes betalinger for ca. 57 mia. kr.

Aftalepartierne foreslår at forskyde betalingerne i juli og august 2023 med hhv. 3½ og 6 måneder, så tilbagebetalingen udjævnes over ca. 4-5 måneder. De foreslåede udskydelser betyder, at virksomhederne vil skulle tilbagebetale A-skat og AM-bidrag i oktober/november 2023 og februar 2024.

I nedenstående ses et eksempel på virkningerne for en mindre virksomhed.

Eksempel – Udskudte skatter for en mindre virksomhed
En virksomhed med ti medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 80.000 kr. månedligt. Med aftalen om at udskyde betalingerne, vil virksomheden ikke skulle betale A-skat og AM-bidrag i juli måned. De 80.000 kr. skal i stedet betales i oktober/november. Desuden skal virksomheden ikke betale A-skat og AM-bidrag i august måned. Den betaling forfalder først i februar 2024.
Kilde: Skatteministeriet

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold