Sætmålsbeton

Traditionel sætmålsbeton – også kaldet grovbeton – leveres med en konsistens, der kan beskrives ved et sætmål mellem 60 og 200 mm.

Sætmålsbeton kræver ved udstøbningen, at der anvendes mekanisk vibrering for at sikre at betonen udfylder hele formen og omstøbes ordentligt om armeringen.

Traditionel sætmålsbeton produceres efter DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA.

Sætmålsbeton kan leveres med et bredt spektre af styrkeklasser.

Sætmålsbeton kan leveres med cement med reduceret CO2 udledning. Spørg den konkrete leverandør, hvad de har af muligheder i deres produktprogram.