Efterbehandling af beton

Udtørringsbeskyttelse er kun effektiv, hvis den påbegyndes i tide og varer længe nok. God planlægning er derfor nødvendig for at beskytte betonen mod udtørring.

Udtørring af beton kan medføre svindrevner, forringet styrke og holdbarhed.

Det er derfor vigtigt at sikre beton mod udtørring. Det er en god idé på forhånd at beslutte, hvornår og hvordan man vil beskytte betonen mod udtørring.

Det er vigtigt at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter udlægning.

Dette kan fx ske ved afdækning med plastik, presenning eller ved påsprøjtning af forseglingsmiddel (curing compound).

Der findes tre typer revner i ung beton: Plastiske svindrevner, termorevner og plastiske sætningsrevner.

Plastiske svindrevner skyldes for hurtig udtørring af betonoverfladen og kan forebygges ved tildækning af betonen eller ved at holde betonen fugtig.

Termorevner opstår, når betonen er varmere end omgivelserne, eller hvis der er for store temperaturforskelle mellem ny og gammel beton. Denne type revner kan forebygges ved isolering af betonoverfladen, fastholdelse af form eller ved anvendelse af kørerør/varmekabler.

Plastiske sætningsrevner forekommer ved sætning af frisk beton i høje vægge og søjler. Disse revner kan undgås ved støbning i flere lag og med omhyggelig komprimering så hurtigt som muligt.

Publikationer