Eksponeringsklasser – miljøpåvirkninger

I Danmark har man i mange år inddelt betonkonstruktioner i fire miljøklasser: P (Passiv), M (Moderat), A (Aggressiv) og E (Ekstra aggressiv). Det har derfor været en metode som både projekterende, udførende og leverandørerne har haft erfaring med at bruge. Med indførelsen af eksponeringsklasser i de Europæiske standarder for beton for en del år siden, er det blevet muligt at designe betonen til lige præcis det, som betonen udsættes for fra det eksterne miljø gennem dens levetid.

Ved at anvende eksponeringsklasser er det muligt at optimere betonen til at opfylde kravene til de forskellige eksponeringsklasser og ikke overdimensionere.

Eksempler på hvilke miljøpåvirkninger og tilhørende eksponeringsklasser de enkelte konstruktionsdele normalt bør henregnes til er vist i skemaet:

Man skal altid overveje, om der er særlige miljøforhold, som man skal tage i betragtning.

Miljøpåvirkning
Eksponeringsklasser 

Anvendelsesområde


Passiv (P)
X0, XC1

 • Kontruktioner i indendørs, tørt miljø
 • Jorddækkede fundamenter i lav og normal sikkerhedsklasse

Moderat (M)
XC2, XC3, XC4, XF1, XA1  • Funderingspæle
 • Fundamenter delvist over terræn
 • Jorddækkede fundamenter i høj sikker­hedsklasse
 • Udvendige vægge, facader og søjler
 • Udvendige bjælker med konstruktiv beskyttet overside
 • Altanbrystninger
 • Installationskanaler
 • Ingeniørgange
 • Elevatorgruber

Aggressiv (A)
XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2 

 • Udvendige dæk
 • Udvendige bjælker uden konstruktiv beskyttet overflade
 • Støttemure
 • Lyskasser
 • Udvendige trapper
 • Kælderydervægge delvist over terræn
 • Kanaler, funderingspæle og gruber i moderat aggressivt grundvand
 • Konstruktionsdele i moderat aggressivt grundvand

Ekstra aggressiv (E)
XD2, XD3, XS3, XF4, XA3 

 • Altangange, plader og konsoller
 • Parkeringsdæk
 • Svømmebade
 • Brosøjler
 • Kantbjælker på broer
 • Marine konstruktioner
 • Kanaler, funderingspæle og gruber i stærkt aggressivt grundvand
 • Konstruktionsdele i stærkt aggressivt grundvand

 

Publikationer