Kunstig intelligens kan bidrage til en mere bæredygtig produktion.

Getty Images
12.09.23 PI Nyheder

Kunstig intelligens kan fremme bæredygtig produktion

Der er et enormt potentiale ved brug af kunstig intelligens (AI) i procesindustrien, men mange virksomheder er tøvende med at bruge den nye teknologi. To nye projekter belyser potentialitet.

Kunstig intelligens udvikles i øjeblikket med lynets hastighed og bliver allerede anvendt i flere brancher og industrier.

For procesvirksomhederne kan kunstig intelligens både styrke produktkvaliteten og skabe energieffektiviseringer i produktionen.

Således er der i øjeblikket flere projekter i gang i procesindustrien, som bidrager til at belyse potentialet i brugen af AI.

AI kan forudsige kvalitet og minimere fejl i produktionen

Et projekt, der demonstrerer mulighederne ved AI i procesindustrien, er projektet ”Digitalisering af produktionsprocesser”, der er en del af forskningsprogrammet MADE FAST, og som gennemføres hos Haldor Topsøe sammen med Erik Thomas Holmen Olofsson, der er Ph.d.- studerende ved DTU.

I projektet arbejdes der for at forbedre Haldor Topsøes produktion af katalysatorer ved hjælp af kunstig intelligens og matematiske modeller.

-I den komplicerede produktion af katalysatorer kan den mindste fejl betyde, at katalysatoren ryger i skraldespanden. Den kunstige intelligens kan forbedre virksomhedens produktion ved bl.a. at sørge for at formindske antallet af fejl og dermed også mængden af kasserede katalysator. Samtidig tillader teknologien, at vi kan forudsige resultatet af kvaliteten uden at skulle vente på svar fra kvalitetskontrolanalyser, hvilket vil minimere opstartstiden i produktionen og dermed øge den totale kapacitet, fortæller Ninna Halberg Jokil, R&D Director hos Haldor Topsøe.

Machine learning skal hente energibesparelser i danske virksomheder

Projektet ”MLEEP” (Machine Learning til Energi- og Procesoptimering), der ledes af energirådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe i samarbejde med BioLean og DTU Kemiteknik, vil anvende Machine Learnings algoritmer direkte i danske industrivirksomheder og forsyningsselskaber for at belyse potentialer, muligheder og barrierer ved anvendelsen af kunstig intelligens til energi- og procesoptimeringer af produktionsanlæg.

-Machine Learning er en teknologi, som succesfuldt anvendes i en lang række af brancher, men som historisk kun har haft begrænset udbredelse i industriprocesser, fortæller Nicklas Høgh Iversen, seniorprojektleder hos Viegand Maagøe, og fortsætter:

-Derfor er målet med MLEEP at kvantificere potentialerne for Machine Learning som redskab og at generalisere samt videreformidle de konkrete erfaringer, der opnås i projektet, til hele industrien, for på den måde at accelerere udbredelsen af datadrevne analysemetoder hos industrivirksomheder og få skabt samfundsmæssig værdi ud af den nuværende tilgængelige data.

Hos Viegand Maagøe forventer man, at projektet vil kunne bidrage med et besparelsespotentiale mellem 0-20 procent af det totale energiforbrug for en given proces.

Hør mere om AI i procesindustrien den 11. oktober

Du kan høre meget mere om disse projekter og AI i procesvirksomheder på Procesindustriens årsdag d.11. oktober 2023. Her vil der bl.a. være oplæg om MLEEP af Nicklas fra Viegaand Maagøe, og både Ninna Halberg Jokil fra Haldor Topsøe, Erik Thomas Holmen Olofsson fra DTU samt direktør for MADE, Nigel Edmondson, vil fortælle om digitalisering af produktionsprocesser. Den helt store overskrift for dagen er den grønne omstilling, hvor der foruden kunstig intelligens også vil være oplæg om ESG-rapportering og mangel på arbejdskraft. Der vil desuden være stande med eksperter, der kan hjælpe med finansiering, rådgivning og inspiration til grøn omstilling.

Læs mere om årsdagen og tilmeld dig her: PI Summit 2023 (danskindustri.dk)

Relateret indhold