20.04.23 TMI Nyheder

Få styr på reglerne om udvidet producentansvar

DI har publiceret en stor rådgivningspakke om det udvidede producentansvar og den tilhørende registreringspligt

Producenter bærer ansvar for deres produkter helt frem til og med, at produkterne skal blive til affald. Det er en konsekvens af et af Maastricht-traktatens økonomiske principper, og det medfører, at virksomheder får ansvar for at indsamle og genanvende de produkter, de sender på markedet.

Dermed er ansvaret for et produkts forurening samlet ét sted.

Dette ”forureneren betaler”-princip skal skabe incitament til at benytte cirkulært produktdesign, men de tilhørende regler på området er omfattende og kan være svære at overskue.

Der er god hjælp at hente i DI’s store rådgivningspakke om det udvidede producentansvar og den tilhørende registreringspligt: Udvidet producentansvar - DI (danskindustri.dk)

Emballage er omfattet af reglerne for producentansvar

Emballageansvaret omfatter ikke udelukkende vareproducenterne, men reelt virksomheder i fire forskellige kategorier. Heldigvis kan du overdrage noget praktisk, økonomisk og juridisk ansvar til kollektivordningen VANA, som det er gratis at melde sig ind i, og som DI, Dagsam, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer står bag. Se, om din virksomhed er omfattet af reglerne, og få overblik over hos VANA - Dansk Emballageansvar

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold