OPS Analyser

Kun 14 af landets kommuner har konkrete målsætninger om grønne indkøb

En gennemgang af kommunernes indkøbsstrategier foretaget af DI viser, at ni ud af ti kommuner har fokus på klima- og miljøhensyn. Men kun 14 kommuner har fastsat konkrete målsætninger på området

Landets kommuner køber årligt ind for mere end 100 mia. kr.1 Kommunerne har dermed mulighed for at gå forrest på klimaområdet ved at sætte ambitiøse mål for deres indkøb2. En DI-optælling viser dog, at kun 14 kommuner har sat konkrete grønne målsætninger via deres indkøbspolitik.

Gennemgangen viser, at det i højere grad er kommunerne på Sjælland, der sætter konkrete målsætninger for deres grønne indkøb. Hver fjerde kommune i region Hovedstaden og Sjælland har konkrete målsætninger om bæredygtige indkøb, mens det ikke er tilfældet for nogen af de nordjyske kommuner.

Stevns Kommune har eksempelvis besluttet at frem mod 2025 skal kommunen arbejde for en målsætning om 80 % bæredygtige indkøb. Ligeledes vil Næstved Kommune bl.a. sikre, at alle indkøb er miljømærkede i 2030.3

Grønne indkøb har vundet indpas de senere år

Grønne indkøb er de senere år kommet på den kommunale dagsorden med vedtagelsen af Klimaloven i 20204, POGI-samarbejdet5, KL’s Fælleskommunale Indkøbsstrategi 2020-20246 mv.. DI og KL samarbejdede desuden i 2021-2022 om en webinarrække om bæredygtige offentlige indkøb.7

Manglen på konkrete målsætninger skal også ses i lyset af, at leverandørerne  har givet udtryk for, at kommunernes bæredygtige ambitioner ikke altid afspejler sig i de konkrete krav og kriterier i indkøb og udbud. En rundspørge foretaget af DI i 2020 viste, at 71 pct. af de adspurgte virksomheder enten var uenig eller meget uenig i, at den offentlige sektor i dag prioriterer bæredygtighed i forbindelse med indkøb.8

Sådan har vi gjort

En systematisk gennemgang af kommunernes indkøbsstrategier danner grundlag for opgørelsen. Indkøbsstrategi omfatter kommunale indkøbspolitikker, indkøbs- og udbudsstrategier, udbuds- og indkøbsstrategier, udbuds- og indkøbspolitikker, og politikker for udbud, indkøb og konkurrenceudsættelse m.v. Gennemgangen er afsluttet primo 2023

Intentioner om grønne indkøb forstås som kommunernes udspecificering af klima, miljø eller bæredygtighed som kriterie(r) eller hensyn i forbindelse med offentlige indkøb.

Konkrete målsætninger for grønne indkøb forstås som fastsatte, kvantificerbare mål om grønne/bæredygtige indkøb gældende for minimum et produktområde, som skal efterleves inden for en given periode.

Analysen skal tages med forbehold for, at nogle kommuner kan have vedtaget konkrete målsætninger for bæredygtige indkøb, der ikke nødvendigvis fremgår af indkøbspolitikken. Det er samtidig værd at bemærke, at nogle kommuner i praksis prioriterer bæredygtighed, når de køber ind, selvom de ikke har vedtaget konkrete målsætninger på området.

 

FAKTA: Disse kommuner har konkrete målsætninger for deres grønne indkøb:

Kommune

Målsætninger

Albertslund

Kommunen vil bl.a. sikre, at mindst 65% af indkøbene lever op til kravene for internationalt anerkendte miljømærker indenfor international standardtype 1.

Bornholm

Kommunens køb af miljømærkede produkter og ydelser skal vokse med minimum 5 pct. årligt.

Kommunens andel af økologiske fødevarer anvendt i egne gryder er minimum 60 pct. (produktionskøkkener).

Egedal

Kommunen skal købe mindst 90 % økologiske fødevarer til børn og 75 % økologiske fødevarer i øvrigt.

Frederiksberg

Kommunen vil årligt øge antallet af indkøbsaftaler med krav om miljømærkede produkter eller processer.

Kommunen vil øge andelen af udbud med bæredygtighed som underkriterium med minimum 3 i det kommende år.

Gladsaxe

Andelen af økologiske fødevarer er i 2022 minimum 80 procent for skoler og dagtilbud og i 2025 gennemsnitligt 80 procent for hele kommunen.

Købet af miljømærkede produkter og ydelser skal vokse med minimum 5 procent årligt.

Holbæk

Minimum 65 procent af kommunens indkøb skal være grønne inden for 10 produktområder; blandt andet transport, møbler og rengøringsydelser og -produkter.

Hvidovre

Minimum 60 % af fødevarerne til kommunens køkkener skal være økologiske og så vidt muligt valgt som årstidens produkter. Køkkenerne arbejder sikkert mod målet med den yderligere ambition, at kommunens institutioner skal nå målene om 90 % økologi.

København

Fødevareindkøb skal være mindst 90 pct. økologiske i gennemsnit og minimum 60 pct. økologiske i alle kommunens enheder.

Middelfart

Fødevarerne i kommunens institutioner og kantiner skal i gennemsnit være 60% økologiske.

Næstved

I 2030 skal alle Næstved Kommunes indkøb være miljømærkede.

Næstved Kommune ønsker at begrænse brugen af klimabelastende fødevarer, både ved indkøb af økologiske fødevarer og ved begrænsning af madspild, svarende til Det Økologiske Spisemærkes sølvmærkes krav om mindst 60% økologi.

Odense

10% reduktion af forbrug på udvalgte indkøbsområder.

Odense Kommunes indkøb skal, senest i 2030, være miljømærkede eller leve op til kravene herfor.

Roskilde

Det er målsætningen, at i år 2025 skal 90 pct. af alle indkøb af madvarer være økologiske madvarer i  kommunen.

Skanderborg

Målsætning om CO2- neutralitet for Skanderborg Kommune som virksomhed i 2025.

Det gøres obligatorisk at indkøbe miljømærkede produkter eller et produkt, som lever op til tilsvarende krav. Kravet gælder på følgende produktområder: Rengøringsmidler, aftørringspapir (papirhåndklædeark, toiletpapir m.v.). sæbe (håndsæbe, skumsæbe og opvaskemiddel til håndopvask), papir (kopipapir), kontormøbler (kontorstole og skriveborde).

Stevns

Det er besluttet at Stevns Kommune frem mod 2025 skal arbejde for en målsætning om 80 % bæredygtige indkøb.

Relateret indhold