27.01.21 OPS Nyheder

Gense webinarer om bæredygtige offentlige indkøb

KL og DI har  gennemført en række fælles webinarer, som sætter fokus på, hvordan bæredygtige og grønne indkøb kan gennemføres i praksis.

På tværs af aktører i den offentlige sektor og erhvervsliv er en fælles ambition om at støtte den grønne omstilling. I den offentlige sektors indkøb hos virksomheder ligger et potentiale for at bidrage positivt til denne omstilling. Derfor er KL og DI gået sammen om at finde og formidle de løsninger, som i det konkrete samarbejde mellem kommuner og virksomheder kan skabe en grøn merværdi for kommunen, virksomheden og samfundet.

Modul 1: Mål og opfølgning som strategisk ramme for bæredygtige indkøb

IndholdNår politiske ambitioner om bæredygtighed skal omsættes til resultater og forandringer i indkøbet og forbruget, så er mål og prioritering nødvendige. Hør mere om, hvordan andre kommuner og store virksomheder arbejder med at sætte en strategisk ramme for bæredygtighed.

Program:

•Velkomst: Specialkonsulent Anne Ley, KL og chefkonsulent Laura Svaneklink, DI
•Oplæg: Partner Rikke Fischer-Bogason, PlanMiljø – sådan gør andre
•Oplæg: Direktør for ansvarlighed Signe Frese, COOP – sådan har vi gjort 
•Drøftelse: Gode råd til, hvordan man kommer i gang / videre

Modul 2: Betydning af logistik og leveringsbetingelser for grønne offentlige indkøb

Indhold: Logistik og forsyningskæden bag indkøbet er afgørende for, om indkøbet har en bæredygtig profil. Det gælder både processen bag produktionen og fragten til salgsleddet, men også ”last mile delivery” helt hen til kommunens institutioner. I logistikken ligger udover miljøbelastningen også skjulte cost drivers, som kan fordyre indkøbet unødvendigt.

Program:

•Velkomst: Specialkonsulent Anne Ley, KL og chefkonsulent Laura Svaneklink, DI
•Oplæg: Divisionsdirektør Jane Lautrup Asmussen, Abena – Cost drivers og grønne potentialer
•Oplæg: Partner Kenneth Flex, A2 – Sådan har vi gjort sammen med Odense Kommune
•Drøftelse: Gode råd til, hvordan man kommer i gang / videre

Modul 3: Standarder og miljømærker som løftestang for grønne offentlige indkøb

Indhold: Standarder og miljømærker stiller krav til produkter og virksomheder, som er formuleret i samarbejdet med de pågældende brancher og løbende revideret. Det giver indkøbere et stærkt redskab til at vælge miljørigtige løsninger. Hør mere om, hvordan relevante standarder med betydning for bæredygtighed kan identificeres og introduceres i konkrete indkøb i det offentlige.

Program:

•Velkomst: Specialkonsulent Anne Ley, KL og chefkonsulent Laura Svaneklink, DI
•Oplæg: Souschef René Zeest Nygaard, Dansk Standard -
  Sådan skaber standarder bæredygtighed i offentlige indkøb
•Oplæg: Udbudsjurist og CSR-ansvarlig Katrine Pape, SKI – Sådan har vi brugt miljømærker
•Drøftelse: Gode råd til, hvordan man kommer i gang / videre

Modul 4: Genbrug og cirkulære løsninger i grønne offentlige indkøb

Indhold: Genbrugte materialer i indkøbte produkter reducerer miljøbelastningen og er blandt byggestene i cirkulær økonomi. Hør mere om, hvordan kommuner i indkøbet kan indtænke genanvendelse i selve anskaffelsen og arbejde med levetidsforlængelse af produkter og materialer.

Program:

•Velkomst: Specialkonsulent Anne Ley, KL og chefkonsulent Laura Svaneklink, DI
•Oplæg: Kundedirektør Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier –
  Cost drivers og grønne potentialer
•Oplæg: Indkøbschef, Annette Juhl Winter, Aarhus Kommune
  Sådan har vi gjort i vores møbelstrategi 
•Drøftelse: Gode råd til, hvordan man kommer i gang / videre

Modul 5: Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

Indhold: Regeringen har lanceret en strategi for grønne offentlige indkøb, som sætter ambitioner for offentlige ordregiveres brug af blandt andet totalomkostningstilgang og miljømærker. Samtidig igangsætter strategien udviklingen af nye digitale redskaber samt et Charter for Grønne Offentligt Indkøb, som skal støtte indkøbsarbejdet i praksis.

Et helt nyt element i strategien er også arbejdet med at udvikle en baseline for klimaaftrykket for den offentlige sektors indkøb. Et overblik over indkøbets mest klimabelastende poster skal udgøre et centralt prioriteringsredskab fremadrettet.

Program:

• Velkomst ved Anne Ley, KL og Jakob Scharff, DI
• Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb: initiativer og målsætninger v. kontorchef Thomas Gloy, Statens Indkøb i Økonomistyrelsen
• Beregning af klimaaftrykket i det offentlige indkøb: metode og forbehold v. konsulent Ricco Borring Winther, Niras
• Sådan bruger vi klima-data i kommunens indkøb v. udbudskonsulent Ann Faber Ginness, Gentofte Kommune

Gense webinaret her (varighed 87 minutter).

Modul 6: Leverandørstyring og opfølgning på bæredygtige krav i offentlige kontrakter

Indhold: Det bliver mere og mere almindeligt, at offentlige ordregivere stiller bæredygtige krav – både sociale og grønne – i deres kontrakter med private leverandører. I takt hermed opstår også øget behov for, at offentlige ordregivere i dialog med deres leverandører sikrer sig, at de indkøbte varer og ydelser ikke fremstilles og distribueres med unødig belastning af mennesker eller miljø i processen. Det kræver et blik for hele forsyningskæden bag indkøbet – en forsyningskæde, der i mange tilfælde rækker langt udover Danmarks grænser.

Der gælder en række internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, som ordregivere og leverandører skal kende og agere indenfor. Retningslinjerne skaber rammen for dialog om og handling i forsyningskæden i samarbejdet mellem det offentlige og private leverandører. På tværs af offentlige aktører og virksomheder er der i dag erfaring med, hvordan man i praksis kan udarbejde bl.a. risikoanalyse, kontraktbestemmelser, leverandøraudits mv. Dette med henblik på at bidrage til at det samlede offentlige indkøb værner om mennesker og miljø samt bidrager til bæredygtig udvikling og indfrielse af FN’s verdensmål.

Program: 

•Velkomst ved Anne Ley, KL og Laura Svaneklink, DI.
•Internationale retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring v. projektleder Sarah Dieckmann, Dansk Initiativ for Etisk Handel
•Opfølgning på bæredygtige kontraktkrav i Politiet – baggrund og praksis v. CSR-ansvarlig Maria Pagel Fray, Politiet
•Leverandørstyring i praksis på virksomhedssiden og ønsker til offentlig leverandørstyring v. Public Sales Director Morten Jørgensen, Dell
Laura Svaneklink
Skrevet af:

Laura Svaneklink

Relateret indhold