13.11.19 OPS Nyheder

Budgetaftalerne vidner om, at kommunerne ønsker offentlig-privat samarbejde

Over hele landet har kommunalpolitikere netop forhandlet kommunernes budgetter for 2020 på plads – og der er flere positive tendenser at spore. En lang række kommuner ønsker nemlig at samarbejde med virksomheder for at opnå bedre kommunal velfærd. Det viser en gennemgang af kommunernes budgetaftaler, som DI har foretaget.

Foto: Getty Images

Landets 98 kommuner har nu alle indgået budgetaftaler for 2020. En gennemgang af budgetaftalerne viser, at kommunerne igen i år har fokus på at udnytte de mange fordele ved offentlig-privat samarbejde. Det er positivt, fordi vi gennem samarbejde opnår det bedst mulige resultat til gavn for borgerne. 

Overordnet kan der spores mindst tre kommunale tendenser, der kredser om offentlig-privat samarbejde. Derudover har en lang række kommuner konkrete ønsker om at udbyde kommunale opgaver inden for rengøring, tøjvask mv., mens mindst seks kommuner ønsker at få udarbejdet analyser, der kan belyse, hvilke opgaver som potentielt kan konkurrenceudsættes. 

Friplejehjem hjælper kommunernes stigende behov for plejehjemspladser

Det stigende antal ældre betyder, at flere kommuner overvejer at etablere friplejehjem for at imødekomme behovet for flere plejehjemspladser. Således har syv kommuner på tværs af landet i deres budgetaftaler for 2020 overvejelser omkring etablering af friplejehjem. Friplejehjem kan netop være med til at udvikle løsninger, der modsvarer de ældres forventninger, når det er blevet tid til at flytte på plejehjem. 

Kommunerne ønsker grønne og bæredygtige indkøb

Bæredygtig produktion og miljøvenlige indkøb fylder meget  i den offentlige debat og er derfor også på mange kommunalpolitikeres læber, bl.a. som følge af FN’s Verdensmål. Det bærer kommunernes budgetaftaler for 2020 i den grad præg af. 12 kommuner har således eksplicitte mål og ambitioner om at gøre deres indkøbsstrategier mere grønne og bæredygtige, så de kan være med til at sætte skub på den grønne omstilling og nedbringe CO2-udledningen. 

Kommunerne sætter fart på automatiseringen

Dertil kommer mange kommuners fokus på automatisering af administrationsopgaver som f.eks. lettere sagsbehandling og rutineprægede tasteopgaver. Seks kommuner har konkrete ambitioner om at integrere softwarerobotter eller lignende løsninger i det administrative arbejde. Her spiller private virksomheder netop en væsentlig rolle, både hvad angår konsulentbistand samt udarbejdelse af IT-løsninger såsom softwarerobotter, der kan håndtere administrationsopgaver hurtigere, smartere og bedre.

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne i hovedstadsområdet her.

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Relateret