30.12.20 OPS Nyheder

Stadig god mulighed for at byde på offentlige kontrakter i Storbritannien trods Brexit

Brexit er med årsskiftet blevet en realitet. Danske virksomheder har fortsat god mulighed for at byde på offentlige kontrakter i Storbritannien. Dog skal nye udbudte kontrakter findes via en ny annonceringsplatform.

Storbritannien udtræder af EU. Dermed er England, Wales, Skotland og Nordirland ikke længere omfattet af EU’s udbudsdirektiv, som hidtil har sat rammen for, hvordan offentlige myndigheder må indgå kontrakter med virksomheder. I kraft af Storbritanniens  medlemskab af verdenshandelsorganisationen, WTO, skal landene dog fortsat sikre lige og gennemsigtig adgang til offentlige kontrakter for virksomheder fra EU og andre WTO-lande. WTO-reglerne træder i kraft, når EU’s udbudsdirektiv ikke længere gælder i Storbritannien.

EU’s udbudsdirektiv afspejler i stor grad regelsættet i WTO, og derfor medfører Brexit ikke store forandringer i danske virksomheders mulighed for at byde på offentlige kontrakter i alle dele af Storbritannien. Eksempelvis gælder de samme tærskelværdier, og offentlige myndigheder skal fortsat offentliggøre en notifikation, når nye kontrakter kommer i udbud.

Frihandelsaftalen mellem Storbritannien og EU tilfører en stærkere klageadgang og krav om, at hele udbudsprocessen skal kunne gennemføres digitalt ligesom i dag.

Hele frihandelsaftalen kan læses her

Ny annonceringsplatform

Når offentlige myndigheder i Storbritannien offentliggør information om nye udbudte kontrakter, er myndighederne efter Brexit ikke længere forpligtet til at bruge den fælleseuropæiske annonceringsplatform, Tenders Electronic Daily, som drives af EU.

I Storbritannien har regeringen i stedet oprettet en ny annonceringsplatform ”Find a tender” for alle offentlige myndigheder i Storbritannien. For danske virksomheder betyder det, at man skal kigge her for at finde nye udbudte kontrakter fra offentlige myndigheder i England, Wales, Skotland og Nordirland.

Find annonceringsplatformen her. 

Læs mere om Brexit her på DI’s site: Brexit - Hjælp til at navigere jeres virksomhed gennem Brexit - Dansk Industri

Laura Svaneklink
Skrevet af:

Laura Svaneklink