27.03.20 OPS Nyheder

Udnyt udbudslovens fleksibilitet til fremrykning af offentlige opgaver

Udbudsloven rummer god fleksibilitet. Det tillader, at offentlige ordregivere kan fremrykke offentlige opgaver og hurtigt få tildelt kontrakter.

Foto: Colourbox

I går torsdag meddelte regeringen, at anlægsloftet suspenderes for 2020. Det betyder, at kommuner og regioner kan fremrykke anlægsopgaver og dermed igangsætte lokale hjælpepakker, som skal støtte et trængt erhvervsliv og redde arbejdspladser i kølvandet på udbredelse af corona-virussen. Eksempelvis ved at igangsætte mindre anlægsarbejder, renoveringer eller analyseopgaver. Udbudsloven giver allerede i dag god mulighed for, at kommunerne tildeler kontrakter og dermed fylder ordrebogen lidt op hos virksomhederne.

- Det er godt nyt, at regeringen har bragt de kommunale anlægskroner i spil. Heldigvis har vi fleksible udbudsregler for projekter op til 40 mio. kr., så vi kan komme hurtigt i gang mange steder. Naturligvis skal der være konkurrence, men det behøver ikke gå udover hastigheden, siger Jakob Scharff, branchedirektør, DI.

Mindre kontrakter

Også på andre områder end anlæg kan kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder hurtigt igangsætte lokale hjælpepakker.

- Som del af lokale hjælpepakker kan kommuner ret hurtigt indgå mindre kontrakter helt op til halvanden million kr. om serviceydelser. Eksempelvis hovedrengøring af lukkede institutioner eller udvendig vedligehold. Her er udbudsloven fleksibel og uden kringlede tidsfrister og formalia, fortæller Jakob Scharff.

Mindre kontrakter om varer og tjenesteydelser op til 1,5 mio. i kommunerne og regioner er ikke omfattet af en udbudspligt. Dog er der krav om, at kommunerne sikrer sig, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Udbudsloven skitserer, at kommunerne kan sikre sig markedsmæssige vilkår ved at gennemføre en markedsafdækning og derpå indhente et tilbud fra én virksomhed og indgå kontrakt, hvis tilbuddet er tilfredsstillende.

Markedsafdækningen kan eksempelvis bestå af benchmarkingundersøgelser, mundtlige kontakter til udvalgte virksomheder eller erfaringer fra tidligere indkøb. Derudover kan kommunerne naturligvis også indhente to eller tre tilbud hvis nødvendigt for at sikre en vis konkurrence og opnå markedsmæssige vilkår.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle vejledning til udbudsloven uddyber muligheder i afsnit 12.4.3. Se den her.

Kommunerne skal altid overveje konkret, om udenlandske virksomheder kan have interesse i de pågældende kontrakter. Dog indebærer de gældende foranstaltninger for inddæmning af smitte med corona-virussen, at grænserne er lukkede, og at den grænseoverskridende aktivitet og interesse er mindre end sædvanlig.

Overvej opstart af forprojekter

Kommunerne kan også overveje, om der er mulighed for at igangsætte forprojektet for kommende større projekter - det vil sige fremrykke en mindre del af det samlede projekt.

Hvis en kommune eksempelvis står overfor udarbejdelse af en ny turismestrategi med eksterne bistand fra rådgivere, kan kommunen på kort sigt igangsætte et indledende analysearbejde bestående af interviews med udvalgte segmenter fra strategiens målgruppe. Efterfølgende kan den samlede strategiproces- og udarbejdelse udbydes i et udbud, hvor resultatet af foranalysen indgår. Det kan tilsvarende overvejes ved eksempelvis renovering af folkeskoler, hvor der kan gennemføres forprojekter med bygningsgennemgang og -analyse.

Forprojekter kan naturligvis ikke i sig selv overstige udbudslovens tærskelværdier, og samtidig skal forløbet tilrettelægges således, at leverandøren af forprojektet ikke får en utilbørlig konkurrencefordel, som er diskvalificerende for deltagelse i det efterfølgende udbud.

Større akutte behov

Hvis der som følge af udbruddet af corona-virus i Danmark og de tilknyttede foranstaltninger opstår et akut indkøbsbehov, som er uforudset, og som ikke kan afvente en almindelige udbudsproces, så kan en offentlig ordregiver foretage et direkte indkøb hos en virksomhed uden udbud. Der kan dog alene indkøbes de varer og ydelser, som er nødvendige for at tilfredsstille det akut opståede behov.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en særlig vejledning i anledning af udbruddet af corona-virus uddybet vilkårene for akutte kontrakter. Se den her.

Kan udbudsreglerne suspenderes?

De danske udbudsregler balancerer ganske præcist ovenpå EU’s udbudsdirektiv. Det betyder også, at vi i Danmark ikke kan besluttet at sætte direktivet ud af kraft i en midlertidig periode.

- Udbudsdirektivet og den danske udbudslov sikrer ligebehandling af virksomheder og konkurrence om opgaveløsningen. Begge dele er væsentlige at holde fast i - særligt i en situation, hvor mange virksomheder forventeligt er sultne efter offentlige kontrakter, afslutter Jakob Scharff.

Relateret indhold