12.01.21 OPS Nyheder

Ny rapport slår fast: Høj kvalitet i private daginstitutioner

Et forskningsprojekt fra RUC kan nu konkludere, at private daginstitutioner er særligt gode til at inddrage forældrene i sociale og praktiske aktiviteter. Og så bruger lederne i de private børnehaver og vuggestuer mere tid sammen med børnene end deres kollegaer i det kommunale. Resultaterne understreger, at et samspil mellem forskellige typer af institutioner giver den bedste kvalitet, pointerer Jakob Scharff.

Foto: Getty Images

Forskere fra Roskilde Universitet (RUC) kan mandag d. 21. december offentliggøre resultaterne af en større undersøgelse af de pædagogiske og fysiske rammer på tværs af offentlige, selvejende og private daginstitutioner.

Rapporten kommer i kølvandet på den verserende debat om de private daginstitutioners berettigelse samt regeringen og dens støttepartiers beslutning om helt at forbyde de private dagtilbud som organisationsform som led i finanslovsaftalen.

Private prioriterer inddragelse af forældre og tid med børnene

Forskerne konkluderer i rapporten, at de private daginstitutioner leverer høj kvalitet på en lang række parametre. Sammenligner man med de kommunale institutioner, er de private dagtilbud eksempelvis bedre til at invitere forældrene til at deltage i sociale arrangementer og hjælpe til i forbindelse med udflugter eller istandsættelse af institutionens faciliteter.

Samtidig bruger lederne af de private dagtilbud i gennemsnit  17 pct. mere af deres tid sammen med børnene sammenlignet med lederne i de kommunale institutioner, og de opererer også generelt med højere normeringer. Resultater som disse kan være en del af forklaringen på, at tilfredsheden generelt er højere blandt forældre, der har deres børn i private dagtilbud.

Fokus på fakta og gevinster ved samarbejde

Branchedirektør i DI, Jakob Scharff, håber at resultaterne kan bidrage til en mere fakta-baseret debat om de private daginstitutioners berettigelse og gevinsterne ved et mangfoldigt samspil på området:

De her resultater viser, at de private dagtilbud leverer et alternativt til de kommunale børnehaver og vuggestuer af høj kvalitet til gavn for børnene og deres forældre. Derfor skal vi holde fast i det stærke samspil mellem offentlige, selvejende og private dagtilbud, hvor der er plads til at gøre tingene på forskellige måder og lære af hinandens gode erfaringer. Jeg håber, at rapporten kan bidrage til en langt mere saglig debat og sætte fokus på fortsat udvikling af kvaliteten i vores dagtilbud Jakob Scharff, Branchedirektør

Rapporten fra RUC er den ottende delrapport i et flerårigt forskningsprojekt, der har haft til formål at undersøge effekterne af konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Læs mere om forskningsprojektet her.

Læs hele rapporten om dagtilbud her.

Relateret