08.03.21 OPS Nyheder

Notat: Økonomiske konsekvenser for kommunerne ved etablering af et friplejehjem

Flere kommuner drøfter mulighederne for, at friplejehjem kan bidrage til at imødekomme behovet for flere plejeboliger.  De lokale debatter får dog ikke altid  alle nuancerne om udgifter og indtægter med. DI har derfor udarbejdet et notat, der kan bruges som et faktuelt supplement i de lokale drøftelser.

Foto: Getty Images

Antallet af ældre med behov for en plejebolig er stigende, og mange kommuner har derfor behov for at få opført flere plejeboliger de kommende år. Flere kommuner drøfter mulighederne for, at friplejehjem kan bidrage til at imødekomme behovet for flere plejeboliger og samtidig kan sikre et mangfoldigt udbud til borgerne. 

DI har dog bemærket, at de lokale debatter om fordele og ulemper ikke får alle nuancerne om udgifter og indtægter med. Derfor har DI udarbejdet et notat, som redegør for de økonomiske konsekvenser ved etablering af friplejehjem. Notat kan dermed fungere som et fagligt supplement til de lokale drøftelser i kommunerne.

Notatet dokumenterer bl.a., at kommunerne ikke har udgifter i forbindelse med etablering af friplejeboliger, og at omkostningerne for borgerne er de samme, uanset om de bor på kommunale eller private plejehjem.

Læs mere

Læs hele notatet her.

Relateret indhold