12.05.21 OPS Nyheder

Debatindlæg: Alt er ikke bedre, hvis det offentlige står for det

De seneste år har samarbejdet mellem kommuner og private virksomheder været aftagende. Det er en ærgerlig udvikling, fordi nye teknologier og løsninger opstår i det offentlig-private samarbejde, skriver Jakob Scharff.

Foto: Getty Images

Det står skidt til med kommunernes samarbejde med private.

De nyligt offentliggjorte regnskabstal for kommuner fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes samarbejde med private virksomheder fra 2019 til 2020 er faldet med 0,2 procentpoint.

For nogen kan det lyde som ganske lidt - men faldet svarer til, at virksomhederne har løst færre opgaver for kommunerne af en samlet sum på 700 millioner kroner. For mange virksomheder kan det mærkes.

Historisk set har Danmarks offentlig-privat samarbejde været en styrkeposition. En styrkeposition, der har bidraget til at skabe såvel arbejdspladser som eksport og vækst.

De seneste tre år har samarbejdet været faldende. Og gennem de seneste år har vi set både flere hjemtagninger, og nogle steder tendens til at det offentlige lukker sig om sig selv.

Skaber nye løsninger

Den udvikling bør vi få vendt for Danmarks skyld.

For både kommuner og virksomheder vinder på samspillet, der bidrager til at udvikle og effektivisere den offentlige sektor, sætte fart i den grønne omstilling og give danske virksomheder endnu bedre forudsætninger for at eksportere produkter og løsninger til udlandet. Vi skal væk fra automatreaktionen om, at alt er bedre, hvis den offentlige sektor alene står for det.

De private virksomheder er i hvert fald klar til at biddrage. Tal fra DI's forrige kommunale undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima, viste, at virksomhederne på tværs af brancher i høj grad efterspørger en kommunal prioritering af samspillet med private virksomheder.

Mens det i 2019 kun var lidt under 14 procent af virksomhederne, der angav kommunernes anvendelse af private leverandører som værende en af de to vigtigste prioriteter for kommunens fremtidige vækstmuligheder, er det i 2020 knap 23 procent. Det er en stigning på cirka ni procentpoint og den suveræne højdespringer i hele undersøgelsen.

Den stigende vigtighed af kommunernes brug af private leverandører er bredt funderet på tværs af brancher. Innovative samarbejder mellem den offentlige sektor og private har været med til at udvikle nye teknologier og løsninger, og det er derfor min forhåbning, at tilbagegangen er midlertidig og ikke udtryk for en længerevarende tendens.

For potentialet i det offentlig-private samarbejde er stort. Derfor skal vi snarest muligt have vendt udviklingen og komme tilbage på sporet – og gerne i et nyt og mere driftssikkert tog.

Jeg oplever generelt, at kommunerne er interesseret i at samarbejde med virksomhederne, men vi mangler at få omsat de gode intentioner til konkrete projekter.

Den dans skal man naturligvis være to om, men det er mit indtryk, at virksomhederne er klar til at bidrage. Forhåbentlig vil kommunerne også melde sig på banen for at få vendt den negative udvikling.

Det har nemlig Danmark brug for.

Indlægget er bragt i Altinget d. 10. maj 2021. Læs det her

Relateret