27.09.21 OPS Nyheder

Erhvervslivets 2030-plan: Samarbejde skal gøre Danmark rigere, dygtigere, flittigere og grønnere

Dansk Industri har med en ny 2030-plan fremlagt erhvervslivets bud på, hvordan vi øger velstanden, skaber en mere bæredygtig fremtid og udvikler velfærden. Planen bygger på et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Arbejdsudbuddet skal hæves med 75.000 personer, Danmark skal være mindst 100 mia. kr. rigere og virksomhederne skal geares til at levere fremtidens løsninger. Sådan lyder målsætningerne i DI’s nye 2030-plan. Ifølge planen skal en række aktuelle samfundsudfordringer som mangel på arbejdskraft, klimatilpasning og udvikling af velfærden løses efter samme opskrift, som viste sig effektiv under corona-krisen: Et konstruktivt og tæt samarbejde mellem borgere, offentlige aktører og virksomheder.

Samarbejde om velfærden

Ifølge planen skal langt flere offentlige opgaver løses i samarbejde med virksomhederne. DI vurderer eksempelvis, at kommunernes samarbejde med private leverandører om tekniske opgaver og støttefunktioner som vej- og parkvedligeholdelse eller it-administration kan øges med omkring 50 pct.

- Hvis vi skal have råd til at investere i både velfærd og grøn omstilling i fremtiden, er der brug for et langt større fokus på, at vi får mest mulig kvalitet for skattekronerne. Her bliver det afgørende, at vi får vendt de seneste års tilbagegang i det offentlig-private samarbejde, så virksomhederne bl.a. får lov til at byde ind med effektive og bæredygtige løsninger på de tekniske områder, siger Jakob Scharff, der er branchedirektør i DI.

Læs også: DI vil inspirere kommunalpolitikerne til mere offentlig-privat samspil med nye værktøjer

Et tættere samspil mellem kommunerne og virksomhederne skal også imødekomme borgernes ønsker til individuelt tilpassede velfærdsydelser. Med 2030-planen foreslår DI derfor også at styrke borgernes frie valg, så det bliver både nemmere og mere udbredt at kunne vælge et privat alternativ, bl.a. på ældreområdet.

Bæredygtige offentlige indkøb i Danmark og i verden

2030-planen rummer samtidig en lang række forslag, der skal bidrage til den grønne omstilling og gøre Danmark til et grønt foregangsland. DI har derfor foreslået en målsætning om, at 80 pct. af de offentlige indkøb skal være bæredygtige i 2025, mens de offentlige indkøb af køretøjer og transportydelser skal være CO2-neutrale senest i 2030. Med planen opfordrer DI også regeringen til at arbejde for, at internationale organisationer som FN og EU også sætter fokus på bæredygtighed gennem deres mange indkøb.

Læs også: Bæredygtig genbrugsasfalt baner vejen frem

- De offentlige indkøb kan blive en helt central drivkraft for den grønne omstilling i kraft af den store volumen. Derfor haster det med at få sat konkrete mål for mere grønne og bæredygtige udbud, og at de offentlige ordregivere prioriterer miljø- og klimavenlighed som centrale konkurrenceparametre, siger Jakob Scharff.

Læs mere

Find DI's samlede 2030-plan her:

Erhvervslivets bud på fremtidens Danmark.

Relateret indhold