DI Mener:

Brexit – EU’s forhold til Storbritannien

Storbritannien (UK) er et vigtigt marked, som aftager omkring 9 pct. af dansk eksport. DI beklager, at UK har forladt EU. Nu arbejder DI for en handelsaftale mellem EU og UK, som sikrer lige konkurrencevilkår og så få handelshindringer som muligt.

 

Handelsmæssig status quo i 2020, men usikkerhed derefter  

DI støtter den udtrædelsesaftale, som EU og UK indgik i 2019. Aftalens overgangsordning sikrer, at danske virksomheder fra 1. februar 2020 til 31. december 2020 kan handle med det britiske marked som om UK stadig var medlem af EU.

DI mener, at overgangsordningen bør fortsætte, indtil en ny og dækkende handelsaftale er på plads. Erfaringerne viser, at det tager flere år at forhandle en ambitiøs handelsaftale. DI ser derfor gerne en forlængelse af ordningen. Det skal ifølge udtrædelsesaftalen besluttes senest den 30. juni 2020.

Hvis overgangsordningen ikke forlænges, skal danske virksomheder være forberedt på en meget nærliggende risiko for, at der fra 1. januar 2021 slet ikke er nogen handelsaftale eller at der blot er en minimal handelsaftale. Eksempelvis en aftale om toldfrihed og en række fælles toldprocedurer. Det vil betyde, at handel med tjenester, offentlige udbud, datastrømme og investeringer vil foregå på grundlag af WTO-regler. Dermed vil danske virksomheder stå over for mange nye handelsbarrierer i samhandlen med Storbritannien.

Handelsbarrierer er en risiko

Uanset om overgangsperioden forlænges, er realiteten, at UK ønsker at stå uden for EU’s indre marked og toldunion. En ny handelsaftale vil derfor betyde mindre frihandel, flere handelsbarrierer og færre samarbejdsområder.

UK vil med tiden ønske at lave egne regler, herunder standarder, produktkrav og mærkningskrav m.m., som afviger fra EU’s regler. Det vil uundgåeligt føre til nye handelshindringer. Når EU’s miljøstandarder og regler for statsstøtte, konkurrence og udbud ikke længere omfatter UK, er ulige konkurrencevilkår også en risiko. Derfor ønsker DI, at handelsaftalen mellem EU og UK skal sikre en rimelig grad af level playing field.

En bred handelsaftale og fair konkurrence

DI ønsker en bred handelsaftale med UK, der så vidt muligt bevarer de nuværende vilkår for samhandlen. Generelt er der en nær sammenhæng mellem dansk eksport af varer og tjenester. Det gælder også for eksporten til UK. Derfor ønsker DI, at aftalen ikke kun kommer til at omfatte varer, men også tjenester.

Derfor skal aftalen gøre det muligt for virksomheder at udstationere medarbejdere i UK. Af samme grund bør aftalen sikre gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer. Ligeledes bør aftalen gøre det muligt for virksomheder at flytte medarbejdere fra en dansk virksomhed til et datterselskab i UK. Disse elementer har særlig betydning for virksomheder, der eksporterer tjenesteydelser og/eller har investeret i UK.

EU’s ambition er at indgå en aftale med UK om toldfrihed for varer. DI støtter denne ambition. DI støtter ligeledes forenklede toldprocedurer for varer, der handles mellem EU og UK. Desuden ønsker DI, at der etableres et samarbejde med UK om markedsovervågning.

For mange danske varer udgør IPR-andelen en høj værdi. Derfor er det også vigtigt, at en EU-UK handelsaftale sikrer høj beskyttelse af danske virksomheders patent- og varemærkerettigheder på det britiske marked.

Dataudveksling på tværs af grænser er en væsentlig del af forretningen i alle typer af virksomheder. En EU-UK handelsaftale bør derfor sikre, at virksomheder frit og sikkert kan udveksle data mellem EU og UK. Det kræver, at der fastholdes ligeså højt beskyttelsesniveau for persondata, som i dag gælder inden for EU.  

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk