DI Mener:

Brexit – Storbritanniens udtræden af EU

Storbritannien (UK) er et vigtigt marked, som aftager omkring 9 pct. af dansk eksport. DI beklager UK’s beslutning om at forlade EU og arbejder på at minimere den usikkerhed, det har skabt for erhvervslivet.

Briterne bør forlade EU med en udtrædelsesaftale, der gør op med UK’s finansielle forpligtelser, tager stilling til EU-borgeres rettigheder i UK og omvendt samt til landegrænser - især til Irland. Udtrædelsesaftalen skal også lægge linjen for det fremtidige handelsforhold mellem UK og EU.

DI ønsker samhandel på så mange områder som muligt. Realiteten er dog, at briterne ønsker at stå uden for det indre marked og toldunionen, og at en ny handelsaftale derfor vil betyde mindre frihandel og færre samarbejdsområder. Den nuværende handelsrelation bør de facto fortsætte, indtil en ny EU-UK handelsaftale er på plads.

Risiko for højere omkostninger

Briternes beslutning om at forlade EU’s indre marked vil ramme bredt i dansk erhvervsliv, for samhandlen spænder over mange sektorer, produkter og serviceydelser.

Konsekvenser af Brexit afhænger meget af den enkelte virksomhed, dens branche, produkt, konkurrenceforhold, markedsmuligheder, sårbarhed overfor kursudsving og toldbarrierer samt for behovet for medarbejdermobilitet.

Told og toldprocedurer kan blive den største gene for virksomhederne og deres kunder. Told og toldprocedurer, som f.eks. oprindelses­landskontrol, vil forsinke og fordyre handlen med varer - og dermed øge virksomhedernes omkostninger. Det vil igen påvirke priserne, og afgøre om et produkt er konkurrencedygtigt.


Handelsaftale skal sikre lige konkurrence

Virksomhedernes mulighed for fortsat at kunne flytte medarbejdere – også dem, der ikke nødvendigvis er danske - fra en dansk virksomhed til et datterselskab i UK har også stor betydning. Særligt for virksomheder, der har investeret i UK og har datterselskaber der.

UK vil med tiden ønske at lave egne regler, standarder, produktkrav, mærkningskrav m.m., der afviger fra EU’s. Og det vil uundgåeligt føre til nye handelshindringer. Når EU’s konkurrenceregler, udbudsregler og statsstøtteregler ikke længere omfatter UK, er ulige konkurrencevilkår på det britiske marked også en risiko. En kommende handelsaftale bør forebygge dette. 

Landene i det indre marked aftager omkring to tredjedele af dansk eksport. Selvom UK er et vigtigt eksportmarked, er et indre marked langt vigtigere. En EU-UK handelsaftale må ikke give britiske virksomheder lov til at konkurrere på det indre marked på lempeligere vilkår end de, som europæiske og danske virksomheder skal overholde f.eks. hvad angår miljøstandarder.

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk