Anlæg

Her præsenteres en række projekter, hvor beton er anvendt til at skabe multifunktionelle og unikke anlæg.

Besøgscentret Skamlingsbanken

Ved Skamlingsbanken befinder en organisk betonkonstruktion sig nænsomt placeret inde i bløde bakker formet i istiden. Det nye besøgscenter danner rammen om udstilling, undervisning og café og er afsæt for oplevelser i det omkringliggende landskab.

Fremtidens Gårdhave på Straussvej

Københavns Kommune og HOFOR har i samarbejde med beboerne på Straussvej i Københavns Sydhavn anlagt en klimatilpasset og grøn gårdhave, der både håndterer hverdagsregn og skybrud.

Pandahuset, Zoo i København

Pandahuset i Zoo er det første projekt, BIG har haft, hvor beboerne ikke har kunnet sætte ord på deres behov. Men én præmis var klar: Hun- og han-panda afskyr hinanden 360 dage om året.

Karen Blixens Plads

Karen Blixens Plads er forvandlet fra grå kaos til bløde bakker, hvor studerende på Københavns Universitet og lokale borgere kan parkere cyklen og mærke stemningen fra Amager Fælled.

Enghave Klimapark

Enghave Klimapark er et nyklassicistisk parkanlæg i betonramme med nytænkende arkitektoniske løsninger, biodiversitet og vandkredsløb, som tager hånd om vores kulturarv og om fremtidens klimaudfordringer. Parken er nu klar til de næste hundrede års aktiviteter og til at sikre et tørskoet Vesterbro. Med betonen er den designet til evigheden.

Orientkaj Metrostation

En næsten svævende konstruktion udført med komplicerede teknikker, hvor betonens arkitektoniske muligheder er rigtigt godt udnyttet. Stationen er noget af et særsyn og tager sig ud som en futuristisk, infrastrukturel betonskulptur i bydelen Nordhavn.

Filsø besøgssted

Filsøprojektet er landskabsarkitektur, der viser hvordan industrielt præfabrikerede betonelementer kan udgøre et såvel konstruktivt som æstetisk bærende element i en samlet landskabsarkitektonisk komposition.

Struer By og Havn

En stormflodssikring udført i in situ-støbt beton er en del af et klimatilpasningsprojekt, som hjælper Struer Kommune med at kontrollere den stigende vandstand i Limfjorden.

Albertslund kanalområde

En klimasikring, der skal forhindre store oversvømmelser i Albertslund Kanalområde, bestod blandt andet af en gennemgribende renovering af de eksisterende betonbolværker med pladsstøbt beton.

Nørreport Station

Nørreport er nok én af Danmarks travleste stationer og samtidig et samlingspunkt for mange mennesker. Derfor ville arkitekterne skabe en funktionel og sammenhængende stationsplads, der kan rumme mange besøgende på én gang.

Sluseanlægget i Vejle

Sluseanlægget i Vejle er udstyret med en sideplatform af beton, som er en del af en klimaløsning, der understøtter og sikrer kloaksystemet i områderne langs Omløbsåen.

Højvandsmuren - Le Mur i Lemvig

Le Mur er et unikt eksempel på, hvordan et tekniske anlæg i beton kan tilføres rekreative og arkitektoniske kvaliteter, som giver ekstra værdi til de nødvendige tekniske investeringer.

Sankt Annæ Plads

Et cirka 500 meter langt betonrør og et 1,6 kilometer plastikrør udgør et underjordisk rørsystem, som transporterer regnvandet væk fra Sankt Annæ Plads og ud i Københavns Havn.

sØnæs Klimapark

sØnæs er et afvandet grønt område uden for Viborg, der kan tage op til 36.000 kubikmeter regnvand. Indtil 2012 var der fodboldbaner, men nu er området omdannet til en stor klimapark med beton som det gennemgående materiale.

Lindevangsparken

I Lindevangsparken er der etableret en betonspiral og en oversvømmelses-sø i beton, der skal beskytte parken og beboerne mod oversvømmelser ved skybrug og ekstremregn.

Kvæsthusmolen

Parkeringshuset er pladsstøbt og oplyses delvis af runde glassten i overdækningens ene side, der danner fine reflekser på væggene. Pladsens smukke, rå og slidstærke in situ-støbte overflade danner en markant, sammenhængende og robust bund, der binder hele området sammen.

Faunapassage ved Silkeborg

Den in situ-støbte bro ved Nyløkkevej, Faunapassagebroen, viser hvordan en betonbro kan udformes, så den både er funktionel og elegant tilpasset landskabet.

Bro over Gudenåen

Gudenåbroen er en lav og let bro, understøttet af mange skrå dobbeltsøjler og placeret så skånsomt som muligt i naturen.

SEB Bank & Pension

Ved SEB Bank er bygningerne og landskabet én stor rumlig sammenhæng for arkitekterne. Lag på lag, med bløde kurvede konturer har de opbygget et kunstigt landskab fra gadehjørnet og op i anden sals højde, videreført i facaderne med markering af etagedækkene og i etageplanerne. Bankens indgangsområde er et imponerende trappelandskab, der fører op til reception og kantine.

Belægning ved Heart

Ideen bag Kunstmuseet Heart var at skabe en fusion mellem landskab og arkitektur, som opnås gennem en kombination af bløde græsvolde, spejlbassiner og bygningens konkave tagflader, in situ-støbte betonvægge og store glaspartier i facaden, der åbner for udsigten. Betonvæggene markerer sig ved at være støbt mod en forskalling foret med tekstil, hvorved betonoverfladerne har fået stoffets struktur.

Elefanthuset i Zoo København

Både de pladsstøbte betonkonstruktioner og betonelementerne er udført med stor omhu i en lys rødbrun nuance. Betonen patinerer smukt, næsten som var den et organisk materiale.

Amager Strandpark

Til at binde Amager Strandpark sammen - både æstetisk og funktionelt - er beton valgt som materiale. Betonen kan klare alle de nødvendige formål samtidig med, at det har den fornødne vejrbestandighed - udsat for salt og vind.

Storebæltsbroen

Den arkitektoniske udformning af Storebæltsbroen - det største anlægsprojekt i Danmark - blev til i et frugtbart samarbejde mellem arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter. Resultatet er en dynamisk og unik konstruktion i enkle monolitiske former og mange fine detaljer, der klart udtrykker kræfternes forløb.

Svaneke Vandtårn

Ideen til Svaneke Vandtårn, der bæres af tre slanke ben i in situ-støbt jernbeton, kom fra de gamle sømærker, som sømændene navigerede efter, når de skulle orientere sig om rette position og kurs.

The botanical garden of Barcelona

Store, pladsstøbte betonplader udgør et smukt og veltiltrettelagt stisystemet i Barcelonas botaniske have. Stien fører besøgende rundt på en sanselig oplevelse mellem de cirka 1.500 planterarter.

Bro i Södertälje

De 50 meter høje pyloner, der blandt andet bærer broens kabler, er udført i en genkendelig, rød beton.