21.05.24 DI Digital Nyheder

Ny rapport viser store økonomiske fordele ved udbredelsen af generativ AI

En ny rapport - "The Economic Opportunity of AI in Denmark" viser, at AI kan bidrage til en betydelig økonomisk vækst i Danmark. Helt konkret vil udbredt anvendelse af generativ AI kunne øge Danmarks BNP med 200-250 milliarder kroner om ti år, svarende til 8 procent af BNP.

Udviklingen i AI kan have en stor og positiv indvirkning på Danmarks samfundsøkonomi - men for at udløse potentialet kræver det handling allerede nu - og en bred implementering på tværs af sektorer, konkluderer rapporten. 

Gevinsten af generativ AI er især drevet af en generel produktivitetsstigning på tværs af sektorer som skyldes, at generativ AI sætter ansatte i stand til at arbejde mere produktivt og frigiver tid, så ansatte kan udføre andre opgaver. 

- Der er store potentialer i at anvende AI i vores arbejdsliv. Vi skal have en virkelig ambitiøs plan for, at det offentlige i Danmark i højere grad anvender de muligheder som AI giver. Vi skal bruge det til at løfte kvaliteten og servicen mod borgere og virksomheder og til at skabe betydelig mere effektivitet i den offentlige administration. Det kan netop lade sig gøre herhjemme på grund af vores høje niveau af digitalisering og datasikkerhed, siger Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef i DI. 

Samtidig viser rapporten, at Danmark risikerer at sakke bagud og tabe konkurrenceevne, hvis ikke der hurtigt gøres en indsats for at sikre de rette rammevilkår for udvikling og udbredelse af AI. F.eks. er der behov for initiativer, der styrker innovationskraften i erhvervslivet og forskningen - samt investeringer i digital opkvalificering af arbejdsstyrken. Dette skal ruste os til en fremtid, hvor det estimeres, at 64 procent af alle jobs kommer til at arbejde sammen med AI i hverdagen. 

Får vi ikke skabt betingelserne for en bred implementering inden for de næste fem år i Danmark, reduceres det økonomiske potentiale til 40-60 milliarder kroner, svarende til 2 procent af BNP, viser rapporten. 

- Hvis vi skal udløse det fulde økonomiske potentiale i AI, skal vi i gang nu. For der er meget, vi skal gøre, for at kunne udnytte det, og for hver dag, vi venter, udhules potentialet af, at andre kommer os i forkøbet. Der er derfor brug for målrettet strategisk indsats med kort aftræk, der sikrer, at især SMV’erne kan komme i gang med brugen og udviklingen af AI, siger Bianca Bruhn, landechef for Google i Danmark. 

Men vi skal også have øje for de udfodringer, som kan gemme sig bag de store potentialer:

- AI rummer selvfølgelig også farer og begrænsninger, som vi skal være opmærksomme, når vi anvender en så kraftfuld teknologi, siger Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef i DI. 

Danmarks position i AI-kapløbet 

Danmark har længe været et digitalt foregangsland. Med vores stærke digitale infrastruktur er vi godt positionerede til at udnytte potentialet i AI sammenlignet med andre europæiske lande. Danmark er også førende i EU, når det kommer til virksomheders brug af AI. 

Ifølge rapporten er førerpositionen imidlertid truet. For selvom Danmark i en EU-kontekst står stærkt, sakker EU bagud i forhold til 2030-målsætningen for AI-implementering, og sker implementeringen i Danmark med nogenlunde samme hastighed som i resten af EU, risikerer Danmark at miste konkurrenceevne på det globale marked. 

Om rapporten 

Rapporten 'The Economic Opportunity of AI in Denmark' er produceret af Implement Consulting Group på vegne af Google.  

Analysen er baseret på en kombination af Implement Consulting Groups egne markedsundersøgelser, offentligt tilgængelige data og tredjepartsdata leveret af Google. Ingen virksomhedsspecifikke data er blevet inkluderet eller brugt til at lave estimater. Rapporten er udarbejdet i perioden november 2023 til februar 2024. 

Se hele rapporten her. 

Cecilie Bjørk Thomsen
Skrevet af:

Cecilie Bjørk Thomsen

Mette Finnemann

Mette Finnemann

Chefkonsulent

Relateret indhold