Arrangement

ENERGIPOLITISK FORUM: Mere biogas - hurtigt

Det nye regeringsgrundlag peger på behovet for hurtigere udbygning med biogas som et led i planerne om at blive fri for russisk gas og skabe nye alternativer for industrien. Kom og hør om planerne og giv din mening til kende på Energipolitisk Forum torsdag den 30. marts kl. 13-16 i Industriens Hus i København.

Regeringsgrundlaget har fokus på at øge produktionen af biogas, så vi hurtigere kan fortrænge russisk naturgas – og herunder fremrykke de aftalte udbud. Energistyrelsen giver en status på, hvornår udbuddene kan sættes i værk, og hvad der skal til for at nå tidligt frem til det ”grønne kryds”, hvor det danske gasforbrug matches af en tilsvarende produktion af biogas.

Industrien har brug for biogassen til deres grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at valg af grøn biogas også er økonomisk attraktivt. I aftalen om en grøn skattereform fra juni 2022 er det aftalt, at regeringen skal fremlægge en analyse af, hvordan ledningsført biogas kan fritages for afgifter gennem fremme af oprindelsesgrantier for ledningsført biogas. Men er biogassen overhovedet betalbar for industrivirksomhederne? I dag beskattes ledningsført biogas som naturgas hos virksomhederne. Hvordan hænger det sammen – og hvordan kan vi sikre en grøn beskatning, som i højere grad understøtter industriens grønne omstilling?

Program

  • DI’s plan for et grønt gas-kryds i 2027

   Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi

  • Planer for fremrykkede udbud af biogas

   Lisbet Ølgaard, kontorchef, Energistyrelsen

  • En grøn afgiftsstruktur, der understøtte grøn biogas

   Lars Bach Jensen, seniorchefkonsulent, DI

  • CO2-afgifter og biogas – ny analyse

   Bettina Mikkelsen, partner, Hulgaard Advokater

  • Kaffe og netværk

  • En industrivirksomheds perspektiv på biogassen

   Herluf Nielsen, fabrikschef, Rockwool

  • Et politisk blik på biogas – udbud – certifikater - afgifter

   Oplæg fra 1-2 politiske ordførere fra Folketinget

  • Workshop for medlemmerne: Hvad skal der til for at få mere biogas i en fart – hvilke barrierer skal ryddes – hvordan indrettes udbud – hvad gør vi med afgifter og certifikater?

  • Afsluttende paneldebat: Vejen frem til mere biogas - hvordan

Mødet er et led i møderækken Energipolitisk Forum, som skaber overblik over det nye regeringsgrundlag og henter input fra virksomhederne til, hvordan målene kan omsættes til konkrete resultater til gavn for energibranche, erhvervsliv og samfund. Se mere om Energipolitisk Forum her. Se regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” her.