Arrangement

Fremtidens europæiske energipolitik

Hvordan skaber vi en grøn, sikker og rentabel energiforsyning i Europa? Indspil til den næste Kommission og de danske formandskaber.

Nedtællingen er startet. Både til den næste Kommission og til det danske EU-formandskab i 2025.

Spørgsmålet om, hvordan EU i fremtiden kan sikre stabil adgang til grøn og rentabel energi bliver centralt for EU’s arbejde.

Den stigende stormagtsrivalisering inden for energi og et skærpet 2040-klimamål gør, at energi- og klimapolitik bliver et af de helt store temaer for den ny Kommission og Parlament. Det skyldes også, at EU fortsat skal tilpasse energipolitikken til en tidsalder, hvor samhandlen med Rusland er endegyldigt forbi.

I den forgangne Kommisionsperiode har EU vedtaget en hel palette af nye initiativer, herunder RePowerEU og Net Zero Industry Act. Parallellt med dette er der lanceret regionale målsætninger ikke mindst i Nordsø-samarbejdet, hvor Danmark har formandskabet i 2024.

For at indfrie ambitionen om at skabe en grøn, sikker og rentable energiforsyning i Europa udestår følgende vanskelige problemstillinger:

  • Hvordan kan Europa fortsat bevare sine styrkepositioner i energiindustrien, og hvordan sikres forsyningskæder i en tid, der i stigende grad domineres af kinesisk og amerikansk statsstøtte?
  • Hvordan undgås det, at EU etablerer nye uhensigtsmæssige energiafhængigheder, og i hvilket omfang kan selvforsyning og en diversificering af energiimport være vejen frem?
  • Hvordan skabes nye finansieringsmodeller, der kan virkeliggøre energipolitiske tiltag over grænserne, lige fra markante tiltag til energieffektivisering og udbygning af Nordsøen som energihub til styrkelse af europæisk energiinfrastruktur?

For at sætte fokus på disse principielle spørgsmål afholder Tænketanken EUROPA, DI Energi, Green Power Denmark og Copenhagen Infrastructure Partners en konference som nedtælling til det nye Parlament og den tiltrædende Kommission. Konferencen lægger også op til en diskussion af, hvilken rolle Danmarks formandskab i henholdsvis Nordsø-samarbejdet og EU kan spille. Hvad er det for punkter, der hurtigste muligt skal håndteres i de nye arbejdsprogrammer?