Arrangement

DI Energis Årsdag 2024

Vores energisystemer er i markant forandring. Energikilder ændres, og energien transporteres og bruges på nye måder. Det kræver store investeringer i kabler, rør, lagre og tekniske anlæg der kan sikre stabilitet og samspil mellem producent og forbruger, kobling mellem energiformer, effektivitet, fleksibilitet og forsyningssikkerhed. En stærk infrastruktur til energi giver sammenhængskraft og sikkerhed på det danske energimarked – og forbinder os effektivt og sikkert til de europæiske energinet.

Ved DI Energis Årsdag 2024 får du indblik i de store planer for styrket infrastruktur, der fremmes politisk, og som DI Energis medlemmer er dybt engageret i at etablere.

Vi drøfter infrastruktur med spændende virksomheder og eksperter med vægt på følgende temaer, der er blandt DI Energis strategiske prioriteter for 2024:

  • Elnet til tiden: Hvordan skabes forbindelser for et elforbrug, der forventes fordoblet i 2030 og femdoblet i 2050?
  • Danmark som brintnation: Hvilke infrastruktur kræver det – både i og uden for Danmark.
  • Øget sektorkobling og forbrugerfleksibilitet: Hvad kræves for at sikre effektivitet, fleksibilitet og samspil på tværs af energiformer?

Vi finder forbindelsen til fremtiden – praktisk, politisk og investeringsmæssigt – i et dansk og europæisk perspektiv.

DI Energis Årsdag 2024 er åben for medlemmer og venner af DI Energi. Tilmeld dig allerede i dag.

Samme formiddag afholder DI Energi generalforsamling.