Netværk

Energinetværket

Vil du være på forkant med, hvad energi- og klimapolitiske tiltag kan betyde din virksomhed? Så er Energinetværket noget for dig.

Som medlem af netværket får du

  • Mulighed for at blive hørt og orienteret om begivenheder, nye politikker, analyser og begivenheder inden for energipolitik.
  • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre aktører i branchen.
  • Løbende information om den danske og internationale energi- og klimapolitik.
  • Information og mulighed for at deltage i konferencer, workshops og andre netværksmøder.

Hvem er netværket for?

Netværket er for DI Energis medlemsvirksomheder med interesse for energi- og klimaområdet.

Hvad er emnerne?

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at omdrejningspunktet er energi- og klimapolitik, og fokus er, hvordan dette kan påvirke din virksomhed.

Tidligere har netværksmøder for eksempel fokuseret på afgifter, tilskud, overskudsvarme,  solenergi, forsyningssikkerhed, Energikommissionens analyser og Energiaftalen for perioden efter 2020.

Har du et emne, som du ønsker, at netværket tager op så kontakt Seniorchefkonsulent Kristian Nielsen i DI Energi på krni@di.dk eller på 3377 3345.

Møder og arrangementer

Der afholdes mindst fire møder i netværket hvert år, og vi bestræber os på, at have en vis geografisk spredning i, hvor møderne afholdes.

Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk