Netværk

Energinetværket

Vil du være på forkant med, hvad energi- og klimapolitiske tiltag kan betyde for din virksomhed? Så er Energinetværket noget for dig.

Det afgørende for vores beslutning om medlemskab i DI Energi var at øge vores netværk eksempelvis igennem DI Energis Energinetværk. Netværk er ikke alene en rigtig god måde at få viden om markedet på, men faktisk også vores vigtigste måde at komme i kontakt med vores kunder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor. Ejer Harald Karlsen, Harald Karlsen Rådgivning

Som medlem af netværket får du:

* Mulighed for at blive hørt og orienteret om begivenheder, nye politikker, analyser og begivenheder inden for energipolitik.

* Mulighed for at udveksle erfaringer med andre af branchens aktører.

* Løbende information om forhold af betydning for den danske og europæiske energi- og klimapolitik.

* Information og mulighed for at deltage i konferencer, workshops og netværksmøder.

Hvem er netværket for?

Netværket er for DI Energis medlemsvirksomheder med interesse for energi- og klimaområdet.

Hvad er emnerne?

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at omdrejningspunktet er energi- og klimapolitik, og fokus er, hvordan dette kan påvirke din virksomhed.

Tidligere har netværksmøder f.eks. fokuseret på afgifter, tilskud,overskudsvarme,  solenergi, Forsyningsstrategien, Energikomissionens analyser og Energiaftalen for perioden efter 2020. 

Har du et emne, som du ønsker, at netværket tager op så kontakt chefkonsulent Kristian Nielsen i DI Energi på krni@di.dk eller på 3377 3345.

Møderne?

Der afholdes mindst fire møder i netværket hvert år, og vi bestræber os på, at have en vis geografisk spredning i, hvor møderne afholdes.

Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Temaer og datoer i 2018:

* 25. januar: Solfaktor 2030: Velbesøgt møde om solen og dens plads i dansk energipolitik.

* 21. juni (København) og 27. juni (Fredericia): Fremtidens energi- og byggepolitik? Der sker meget både på energi- og byggepolitik nationalt og i EU-regi. På dette møde kan du blandt andet få løftet sløret for noget af indholdet i den kommende Energiaftale og høre hvilke konsekvenser EU's nye Bygningsdirektiv (EPBD) kan have for din virksomhed.

* 31. august: Solarrangement: Få et status på, hvordan solenergien har det i Danmark. Mødet afholdes i Industriens Hus i København om eftermiddagen.

* 29. oktober: Nye muligheder i energieffektivitet: På mødet blev deltagerne klogere på de reviderede direktiver for energieffektivitet (EED) og bygningers energiperformance (EPBD). Til sammen sætter direktiverne dagsordenen for fremtidens energieffektivitet. Hvad betyder direktiverne for den danske lovgivning efter 2020 og hvilke nye eksportmuligheder giver det danske virksomheder? Det var blandt de spørgsmål som deltagerne fik svar på ved mødet. Dagen sluttede af med en workshop, hvor afløseren for energiselskabernes energispareindsats blev diskuteret. Her kunne deltagerne diskuterer og komme med inputs til, hvad der er vigtigt for dem i en fremtidig dansk indsats for at fremme energieffektivitet.

* 10. december: Obligatorisk energisyn for store virksomheder: På mødet fik deltagerne indsigt i ændringerne af reglerne omkring obligatorisk energisyn og de havde mulighed for at del deres erfaringer med energisynsforpligtelsen og få et indblik i andres erfaringer. Mødet sluttede af med et oplæg om, hvordan ROCKWOOL arbejder med energi og en rundvisning på ROCKWOOLs fabrik i Øster Doense.”

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk