DI Fødevarer

Om initiativet

DI Fødevarer etablerede i 2014 task forcen: ’Erhvervsinitiativ for bæredygtig palmeolie’ med en ambitiøs målsætning om, at al brug af palmeolie hos de deltagende fødevarevirksomheder ved udgangen af 2018 skal være 100 pct. bæredygtig (dvs. RSPO-certificeret)

Projektet blev afsluttet i 2018.

Deltagere i initiativet
Initiativet var båret af en række danske aktører; fødevarevirksomheder, NGO’er, offentlige institutioner, som har underskrevet en erklæring om at arbejde for omlægning til bæredygtig palmeolie: Ved udgangen af 2016 er al palmeolie, anvendt som deklareret ingrediens, i produkter som minimum dækket af Green Palm certifikater, og senest ved udgangen af 2018 er det 100 pct. fysisk RSPO-certificeret palmeolie. (RSPO-certificeret = Roundtable on Sustainable Palm Oil certificeret.) 

Læs erklæringen her.

Formålet med erklæringen
Erklæringen forpligtede alle parter på at udbrede kendskabet til- og øge efterspørgslen af palmeolie, der er produceret under bæredygtige forhold. Som led heri har virksomhederne indvilget i at afrapportere om deres palmeolieforbrug og fremdriften i initiativet. Der var nedsat en task force, der stod for denne afrapportering, og i øvrigt arbejde for at fremme omlægning til bæredygtig palmeolie.

Europæiske initiativer
I Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig, Norge, Italien, UK og Sverige er der initiativer i tråd med det danske ’Erhvervsinitiativ om bæredygtig palmeolie’. 

Europæiske initiativer for bæredygtig palmeolie

Er RSPO-standarden ambitiøs nok?

RSPO-certificering er et benchmark for ansvarlig produceret palmeolie over hele verden. I de seneste 10 år siden oprettelsen af RSPO er der allerede opnået gode resultater. Produktionen på verdensplan i 2014 var 18% RSPO certificeret. 52% af dette bliver solgt som sådan.

Efterspørgsel efter ansvarlig produceret palmeolie fremmer udviklingen, og derfor er det vigtigt at opfordre til at bruge mere ansvarlig produceret palmeolie. 

På verdensplan er parterne i RSPO enige om principperne, men de er uenige om, hvorvidt udviklingen går hurtigt nok, og om retningslinjerne går langt nok i forhold til bekæmpelsen af skovrydning. Bæredygtighed er en løbende proces, og det er vigtigt at fortsætte med at opdatere og forbedre indsatsen.

Læs også: Fælles erklæring for omlægning til bæredygtig palmeolie i Europa

Deltagere i task forcen:

  • Lisa Drejer Mortensen, Palsgaard 
  • Sofie Tind,WWF 
  • Espen Tind-Nordberg, Fødevareministeriet 
  • Lasse Juhl-Olsen, NaturErhvervstyrelsen 
  • Sven Pedersen, DI Fødevarer (sekretariat) 

Enhver dialog, aktivitet og rapportering i task forcen sker i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i konkurrencelovgivningen (antitrust).

Sven Pedersen

Sven Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3096
  • Mobil +45 6154 5718
  • E-mail sghp@di.dk

Relateret indhold