Kursus

Psykisk arbejdsmiljø hos mejerierne

Dette kursus er noget for dig, der vil øge trivsel og arbejdsglæden, effektivt forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads. 1 dag inkl. kost.

Foto: Fotograf Søren Nielsen
OBS! Du er IKKE tilmeldt før du har trykket "næste" (1-2 gange), "Godkend tilmelding" og lander på en side, hvor der står: "Kvittering....".
Dernæst skal du også modtage 1-2 mails fra os med endnu en bekræftelse på din tilmedling.
Sker dette ikke, kontakt os venligst, så vi kan få dig tilmeldt.

--------

Målgruppe

Uddannelsen er tilrettelagt til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i mejeribranchen med målgruppen arbejdsmiljøgrupper.

Dit udbytte af uddannelsen

  • Viden om og træning i, hvordan de kan øge trivsel og arbejdsglæde samt spotte og håndtere mistrivsel/stress med fokus på, hvordan man kan spotte en begyndende mistrivsel, og hvordan og hvorledes der skal ageres på dette.
  • Viden om hvordan de kan udarbejde med risikovurdering vedr. psykisk arbejdsmiljø
  • Værktøjer og redskaber til at spotte en ændret adfærd
  • Refleksioner omkring hvordan der kan ageres på det, samt hvordan og hvorledes der kommunikeres omkring det

Uddannelsens indhold

1. Psykisk arbejdsmiljø – Øg trivslen og skab arbejdsglæde
Hvordan skal vi forebygge mistrivsel og spotte det i tide, hvis det alligevel måtte opstå? Der ses på hvilke styrker I har i det psykiske arbejdsmiljø på nuværende tidspunkt, der er afgørende for, at trivslen øges og mistrivsel forebygges. I forlængelse af dette vil deltagerne præsenteres for muligheden for risikovurderinger, som et element i forebyggelsen.

Forebyggelsen ses igennem en anerkendende tilgang, særligt vedrørende kommunikation og samarbejde med henblik på, at mindske risikoen for mistrivsel, samt hvilke ressourcer der er medvirkende til at mindske risikoen for stress.

Der er fokus på a) Kommunikation, b) Samarbejde samt c) Stress

2. Hvordan spotter vi mistrivsel?
Hvordan vi spotter mistrivsel vil også tage udgangspunkt i de tre ovenstående temaer. Der vil være fokus på, hvilke redskaber og værktøjer, der kan gøres brug af, når vi ønsker at være på forkant med eventuel begyndende mistrivsel.

3. Anerkendende kommunikation
Gennem praktiske øvelser trænes færdigheder i anerkendende kommunikation, herunder spørgeteknikker (få spurgt til trivsel på bedste vis), lytte nærværende og hjælpe hinanden til at have en anerkendende kommunikation – selv under udfordringer.

4. Håndtering af mistrivsel
Hvilke handlingsmuligheder har I, hvis en kollega mistrives. Hvordan kan vi reagere på det og få arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, således at der bliver taget hånd om mistrivslen på bedste vis.

Der vil tages afsæt i IGLO-modellen, så de forskellige niveauers ansvar tydeliggøres i håndteringen, dvs.: Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation. Der vil være en drøftelse af, hvilke muligheder der kan være for afrapportering, både mundtligt og skriftligt.

5. Refleksion og afslutning på dagen
Hvad tager jeg med mig fra dagens undervisning? Hvordan vil jeg implementere det i praksis?

For at sikre den højeste relevans og mulighed for at anvende teorien i praksis efter kurset, vil du undervejs have mulighed for at dele udfordringer og præsentere cases fra din egen hverdag, som vil blive drøftet i undervisningen.
Disse diskussioner vil ruste dig til at håndtere fremtidige udfordringer, dilemmaer og problematikker.

Pris

Et dagskursus med forplejning*  2.500 DKK ex. moms. 
* morgenkaffe med rundstykke ved ankomst, frokostbuffet inkl. vand/sodavand og kaffe med kage.

Praktisk

Kurset afholdes Torsdag den 26. september 2024, Kl. 8:00-15:30 
Hos JobLife, Jupitervej 1, 6000 Kolding

Ved tilmelding sendes en bekræftelse til den tilmeldtes e-mailadresse, hvoraf det fremgår, at kurset gennemføres under forbehold af mindst 18 deltagere.

Ca. 20 dage før kursusstart sendes en påmindelse til den tilmeldtes e-mailadresse.
Det er dit eget ansvar at downloade, hente og læse dette materiale i god tid.

14 dage før afholdelse sendes en faktura til virksomheden.

VIGTIGT!
Har du ikke modtaget kvittering, bekræftelse, påmindelse eller faktura (en eller alle) er du ikke tilmeldt kurset (se teksten øverst på denne side).
Kontakt Laura Raundorf hurtigst muligt på laur@di.dk

Afbud

Afmelding 15 dage før uddannelsen er vederlagsfri.
14 dage før udsendes faktura, hvorefter afmelding er muligt, men deltagergebyret refunderes ikke. 

Laura Adela Raundorf

Laura Adela Raundorf

Branche- & Foreningskoordinator