Arrangement

Workshop: Styrk din virksomheds konkurrencefordel med due diligence

Due diligence betyder håndtering af risici og bruges blandt andet i kommende EU-lovgivning om risikostyring i leverandørkæder. Deltag i vores workshop, hvor vi kickstarter din virksomheds arbejde med due diligence, så I sikrer jer en konkurrencemæssig fordel på markedet, når store leverandører bliver pålagt nye krav om dokumentation i deres leverandørkæder.

DI Handel og UN Global Compact Network Denmark inviterer til workshop, hvor vi sætter fokus på, hvordan jeres virksomhed kan håndtere risici inden for menneskerettigheder og miljø i jeres leverandørkæder.

Kommende EU-lovgivning betyder, at I som en lille eller mellemstor virksomheder vil blive mødt af krav fra jeres kunder om dokumentation fra jeres leverandører. Den nye lovgivning skal sikre, at menneskerettigheder bliver overholdt og miljøet ikke tager skade. Læs mere her!

Derfor er det vigtigt, at jeres virksomhed er rustet til de kommende krav, så I kan positionere jer stærkt som leverandører og samarbejdspartnere på markedet.

På denne workshop vil I blive klogere på:

 • hvad due diligence er
 • hvilke fordele, der er ved at arbejde med due diligence
 • de seks skridt i en due diligence-proces
 • hvordan I kan kickstarte jeres due diligence-arbejde gennem et interaktivt værktøj og en vejledning udarbejdet af UN Global Compact Network Denmark
 • hvordan andre virksomheder har arbejdet med due diligence, og hvilke positive effekter de har oplevet

Program

  • 09.00 Indskrivning og morgenmad

  • 09.30 Velkomst og ”The Big Why?”

   v/Stine Bang Larsen og Astrid Jessen fra DI

  • 10.00 De seks skridt og den praktiske vejledning

   UN Global Compact Denmark fortæller om de seks skridt i en due diligenceproces og vejleder deltagerne i, hvordan de kan bruge den praktiske vejledning til handelsvirksomheder som redskab.

  • 11.00 Pause

  • 11.20 Daarbak Design

   v/Jens Dueholm fortæller, hvordan Daarbak Design sikrer bæredygtige værdikæder.

  • 11.40 Workshop med fokus på involveringsgrad

  • 12.00 Frokost og networking

  • 13.00 Workshop med fokus på ESG-relaterede risici

  • 13.50 Opsamling

  • 14.00 Tak for i dag!

Er du SMV'er?

Denne workshop er især for små og mellemstore virksomheder, der sælger til store virksomheder

 • med mere end 500 ansatte og en global nettoomsætning på mere end 150 mio. euro eller
 • med mere end 250 ansatte og en global nettoomsætning på mere end 40 mio. euro, hvis mindst 50 procent af nettoomsætningen stammer fra nogle nærmere definerede højrisikosektorer, som bl.a. omfatter produktion af tekstiler, landbrug, fiskeri, fødevareproduktion, udvinding af mineralske ressourcer og fremstilling af basismetalprodukter.

Denne workshop er især for små og mellemstore virksomheder, der aldrig har hørt om due diligence, kun har gjort sig få tanker om due diligence, eller er begyndt arbejdet med due diligence, men ønsker inspiration, sparring og konkrete værktøjer det til videre arbejde!

blobid2.png

Vi holder workshoppen både i Vejle og i København:

 • Torsdag den 26. oktober i Vejle, kl. 09.00
 • Fredag den 27. oktober i København, kl. 09.00

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt denne workshop er noget for jer og jeres virksomhed, er I velkommen til at kontakte Astrid Jessen på telefon 3377 3797 eller asje@di.dk.

Arbejder jeres virksomhed allerede med due diligence og har I gjort jer nogle erfaringer som I kunne tænke jer at dele med andre virksomheder, så hører vi også meget gerne fra jer!

Kort om projektet

”Handelsvirksomhedernes due diligence” er navnet på et étårig projekt fra DI Handel, DI og Global Compact Network Danmark, som Erhvervsstyrelsen har givet tilskud til. Det er projektets formål at hjælpe vores medlemmer med at påbegynde arbejdet med at integrere due diligence i deres politikker for at undgå krænkelser af menneskerettigheder samt negative miljømæssige indvirkninger.

Læs mere om projektet her!