Den nye pulje er samlet på 102,5 mio. kr. og forventes, at ville komme mindst 800 SMV’er til gode.

GettyImages
08.09.21 DI Handel Nyheder

Endnu en millionpulje åbner til digital omstilling og e-handel

Sæt X i kalenderen! Den 27.09 og 13.10 kan SMV’er igen søge om tilskud til køb af rådgivning eller investeringer indenfor digital omstilling, e-handel og e-eksport hos SMV:Digital.

Mandag den 27. september kl. 9 åbner SMV:Digital for ansøgninger om tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr. til projekter indenfor digitale systemer, automatisering eller e-handel, og onsdag den 13. oktober kl. 9.00 åbner SMV:Digital for ansøgninger om tilskud til investeringsstøtte på op til 250.000 kr. Puljerne er samlet på 102,5 mio. kr. og forventes, at ville komme mindst 800 SMV’er til gode.

Midlerne kommer fra et genopretningsprogram fra EU - det såkaldte REACT-EU-program - som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart.

Hvad kan du søge om tilskud til?

I første pulje, der åbner den 27. september kan du ansøge om en voucher på 100.000. Voucheren er til privat rådgivning for virksomheder, der har brug for hjælp til at finde den rette digitale løsning for virksomheden eller som har brug for rådgivning omkring indkøb og implementering af digitale systemer, automatisering eller e-handel.

I anden pulje, der åbner 13. oktober kan du ansøge om en voucher på 250.000 kr. Voucheren er for virksomheder, som er klar til at investere i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger. Voucheren indeholder tilskud til indkøb af hardware eller software, hvor tilskuddet udgør 25 pct. og maksimalt 200.000 kr. Hvis virksomheden investerer i en abonnementsbaseret løsning støttes udgiften i op til 2 år. Voucheren indeholder derudover 50.000 kr. til privat rådgivning om implementering af investeringen.

Det er ikke muligt for en virksomhed at søge om støtte både til en voucher på 100.000 kr. fra den 27. september og til en investeringsstøtte-voucher på op til 250.000 kr. fra den 13. oktober, da man ikke kan søge med en igangværende sag til behandling.

SMV:Digital afholder en række informationswebinarer, hvor du kan blive klogere på, hvad du kan ansøge om tilskud til, og hvordan du gør. Dem finder du lige her: SMV:Digital er digital omstilling af din virksomhed (smvdigital.dk)

Hvordan søger du?

Ansøgningen er nem og ligetil og foregår via www.smvdigital.dk. Hvis en virksomhed har brug for hjælp til tilrettelæggelse af sit projekt eller til selve ansøgningen, kan virksomheden kontakte sit lokale erhvervshus for vejledning og sparring.

www.smvdigital.dk vil virksomheder frem mod puljeåbningen kunne forberede sig ved at udfylde en ansøgningsskabelon samt læse mere om tildelingskriterier og ansøgningsproces.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet og vurderes efter følgende tildelingskriterier:

  • Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner
  • Projektet har organisatorisk og økonomisk forankring i virksomheden
  • Projektet har digital og teknologisk nyhedsværdi for den enkelte virksomhed.

SMV:Digital

SMV:Digital er et landsdækkende program, der skal understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder foretager investeringer i og anvender løsninger inden for automatisering, digitalisering og e-handel. Siden efteråret 2018 har SMV:Digital givet støtte til mere end 2000 digitale projekter i SMV’er i hele Danmark.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold