Colourbox
10.11.22 DI Handel Nyheder

Vær opmærksom på jeres Black-Friday tilbud

Black Friday er lige om hjørnet. Har du styr på Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer for prismarkedsføringen og ændringerne i prismærkningsbekendtgørelsen? Ændringerne betyder, at du skal være opmærksom, når du markedsfører prisnedsættelser i forbindelse med Black Friday.

Den 28. maj 2022 trådte Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer for prismarkedsføring i kraft som følge af en ændring om prisnedsættelser i prismærkningsbekendtgørelsen.

Normalprisen er den laveste pris i de seneste 30 dage

Hvis du markedsfører en prisnedsættelse til forbrugere, hvor du sammenligner tilbudsprisen med en tidligere pris, skal den tidligere pris være varens normalpris. Varens normalpris er den laveste pris, som du har anvendt for en vare i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen*, medmindre der er tale om varer, som hurtigt bliver forringet eller forældet**. Ved markedsføring af prisnedsættelsen skal du derfor oplyse den laveste pris en vare har kostet de seneste 30 dage. Dette gælder også, hvis du bruger udtryk, der indikerer en prisnedsættelse i din markedsføring, fx ved brug af udsagnet ”Black Friday-priser”. Varen kan markedsføres med en nedsat pris i max 10 dage.

Du kan ikke længere markedsføre korte Black-Friday-kampagner uden at afbryde normalprisperioden

Indtil den 28. maj 2022 var det tilladt at markedsføre kortvarige kampagner af højst tre dages varighed uden at afbryde normalprisperioden på 30 dage. Siden denne dato har du ikke lovligt kunne markedsføre kortvarige kampagner, uden at afbryde normalprisperioden på de 30 dage. Hvis en pris ikke har været gældende i mindst 30 dage forinden et tilbud, kan prisen derfor ikke anvendes som en normalpris ved markedsføring af et tilbud.

Forbrugerombudsmanden har givet som eksempel, at du ved markedsføring af en vare med en tilbudspris på 400 kr. i et Black Friday tilbud i slutningen af november vil skulle oplyse denne Black-Friday pris som normalprisen, hvis samme produkt sættes på juletilbud i december.

Retningslinjer for prismarkedsføring

Pressemeddelelse om ændringerne i prismærkningsbekendtgørelsen og Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer kan læses her og kan du downloade Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer her.

Prismærkningsbekendtgørelsen

* Det følger af § 9 a, stk. 1, i prismærkningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 28. maj 2022, at enhver meddelelse om prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris skal angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.

** Det fremgår af § 9 a, stk. 2, at for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, anses som normalpris den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 14 dage. Det kan fx være afskårne blomster eller fersk kød.

Desuden fremgår det af stk. 3, at hvor prisnedsættelsen i en sammenhængende markedsføringskampagne øges progressivt, anses normalprisen som den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse.

Bestemmelsen i § 9 a gennemfører den nye artikel 6a i direktiv 98/6/EF (prismærkningsdirektivet), som er indført ved direktiv 2019/2161 af 27. november 2019.

Relateret indhold