Colourbox
28.02.23 DI Handel Nyheder

Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft i fremtiden?

Flere virksomheder oplever at mangle arbejdskraft, samtidig har interessen for handelsuddannelser blandt unge været dalende de seneste år. Projektet Let’s do Business handler om at understøtte virksomheders rekruttering af kvalificeret arbejdskraft ved at bygge bro mellem kommende elever og virksomheder.

Selvom arbejdsløsheden forventes at stige de kommende år, vil vi stadig opleve strukturelle udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det er et problem for handelsvirksomhederne, der har brug for kvalificeret og kompetente medarbejdere både på kort og langsigt. Projektet Let’s do Business handler om at facilitere mødet mellem dygtige og engagerede handelselever og potentielle kommende arbejdsgivere.

På tre karrieredage mødtes handelselever og virksomheder med formålet at bygge bro mellem de dygtige handelselever og virksomheder, og potentielt åbne op for muligheden om et senere elevforløb. Virksomheder, der har oplevet udfordringer med rekruttering af elever, deltog på karriedagene, som var arrangeret i af Det Faglige Udvalg for Handelsuddannelsen.

Til arrangementerne deltog virksomheder fra alle brancher, og hundredvis af grundforløbselever fra skoler rundt om i landet. Alle de deltagende virksomheder fik mulighed for at præsentere dem selv, deres elevforløb og nuværende elever for grundforløbseleverne.

Handelseleverne betyder rigtig meget for Stark, fordi det er vores fremtidige medarbejdere. Det er vores fremtidige sælgere, det er vores fremtidige rådgivere, og også vores fremtidige elever. Toke Bjørnshave, ledertrainee i Stark, der deltog på karrieredagen i København.

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen står bag arrangementerne, som er finansieret med AUB-midler fra Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar. Initiativet bakkes op af Dansk Industri, Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat.

Vidste du at..

Der er fælles grundforløb for Handelsuddannelsen og Detailuddannelsen, hvilket i praksis betyder, at hvis din virksomhed oplever, at der ikke er ledige elever på grundforløbet på Handelsuddannelsen, kan I rekruttere en fra grundforløbet på Detailuddannelsen uden at uddannelsen bliver forlænget. Således kan I også lede efter jeres fremtidige elever på de skoler, som ikke har Handelsuddannelsen, men  Detailuddannelsen. 

DI Handel

Relateret indhold