GettyImages
14.02.24 DI Handel Nyheder

Kompetencer og samarbejde som konkurrenceparameter

Salgskonferencen 2024 tager fat på fremtidens handel og de usikkerheder, muligheder og udfordringer, som følger af udviklingen. Hos DI Handel ser vi evnen til at tiltrække og fastholde kompetencer og talenter som en afgørende egenskab, hvis man som virksomhed skal holde sig konkurrencedygtig i fremtiden.

Vi er samtidig overbevist om, at dette bedst opnås gennem samarbejde, og har derfor inviteret førende internationale virksomheder samt danske små og mellemstore virksomheder til at udveksle viden og strategier med deltagerne for at styrke vores fælles fremtid. I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan salgskonferencen skal lære os meget mere om kompetencer og partnerskaber.

Konkurrencedygtighed og fremtidens arbejdsmarked

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Danmark står over for en stor fremtidig udfordring med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor teknologiske fremskridt og innovation muligvis vil gøre menneskelig ekspertise og kreativitet til den afgørende faktor, der kan differentiere en virksomhed fra dens konkurrenter. Derfor kan evnen til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere blive helt afgørende for en virksomheds evne til at sikre og vedligeholde konkurrencedygtighed.

I anerkendelse af denne udfordring har vi samlet et stærkt panel af virksomheder fra et bredt udsnit af forskellige brancher til en paneldebat om netop tiltrækning og fastholdelse af kompetencer og talent. I panelet vil der sidde vidende repræsentanter fra Morsø Jernstøberi, Planet Nusa, Q8 og Danske Fragtmænd. Disse branchefortalere vil dele deres indsigt og strategier, der kan inspirere til nye metoder til talentforvaltning.

Innovation gennem nye perspektiver

En særlig fordel ved nye talenter er, at de ofte kommer med opdateret viden, især inden for hurtigt udviklende felter som teknologi og digitalisering. En anden oplagt mulighed for at udvide sine kompetencer som virksomhed er at indgå i samarbejder med andre virksomheder eller organisationer.

Netop samarbejde og partnerskab med indbyrdes værdi er temaet på salgskonferencens sidste gæsteindlæg, hvor Louise Bach, Global Sponsor Director hos Carlsberg, udfolder, hvordan sponsorater hjælper dem med markedsføring og salg. Hun vil også indvie os i, hvordan Carlsberg aktiverer det fulde potentiale af de sponsorater, som virksomheden indgår i.

I forbindelse med DI Handels Vision2030 for fremtidens handelsvirksomheder kommer vi til at snakke meget mere om både uddannelse og talent som centrale spillere i fremtidens handelslandskab. Vi både håber og forventer derfor at gå fra konferencen med en fornyet forståelse af, hvordan succes i erhvervslivet skabes – både for og i fremtiden.

Relateret indhold